mayaseg - הבלוג של מאיה שגב

ימי העצמאות

אז מה זאת עצמאות בעצם? יש כאלה שיגידו שזה חופש, יש כאלה שיגידו שזה להצליח לבד. יש כאלה שיגידו שזה רגש, יש כאלה שיגידו שזה מצב. אני חושבת שזאת בחירה

מאיה שגב

13/05/2016


אז מה זאת עצמאות בעצם?

יש כאלה שיגידו שזה חופש, יש כאלה שיגידו שזה להצליח לבד.

יש כאלה שיגידו שזה רגש, יש כאלה שיגידו שזה מצב.

אני מוצאת את עצמי חושבת הרבה על המילה הזאת- עצמאות , כיוון שאני מגדלת ילדה שהנפש שלה כלואה כל הזמן בגוף תלותי לא עצמאי בכלל.

אני מתבוננת בילדה היפה שלי שעל פי הגדרת המילון למילה עצמאות היא מייצגת את כל מה שהפוך לזה.

עצמאות= אי תלות. חופש משליטה על ידי אחרים.  אבל היא תלויה בכל כך הרבה דברים וטיפולים ואנשים רק כדי לשרוד וזה מה שגרם לי להבין שעצמאות זאת בעצם חוויה של בחירה מודעת.

עצמאות בשבילי זה להרגיש שמחה שלא תלויה בדבר , עצמאות בשבילי זה לקחת אחראיות על  עצמי ולבחור שאני חווה דברים , תחושות ומצבים לפי איך שאני מגדירה אותם. ללא תלות בסביבה. ללא תלות באחר.

אני מתבוננת שוב בניקה היפה שלי, רואה איך היא חווה אושר שלא תלוי בדבר. זה לא כי היא קיבלה מאה במבחן או כי קרה משהו באותו רגע שגרם לה להיות מאושרת. היא פשוט שמחה. סתם ככה. כי היא בחרה.

אז מה זאת עצמאות בעצם? מעבר ללהיות אותנטית לעצמי ולהיות מי שאני,  בעיני זאת פשוט בחירה .

אני בוחרת בעצמאות כל יום מחדש.

13