looker - הבלוג של looker

לתת לה ללכת לבד?

הבת רוצה ללכת לבד כל הלילה למדורה, יש לי בעיה עם זה.

looker

28/04/2013


הבת אמרה לי אני רוצה ללכת לאסוף עצים. אמרתי לה מסוכן, לא כדאי עזבי אותך בואי איתי לנגריה אני אקנה לך עצים כמה שאת רוצה. אשתי שמעה אותי לקחה אותי הצידה וציינה בשקט מפחיד: "את הפחדים שלך תשאיר לעצמך".  חפוי ראש חזרתי לילדה ואמרתי לה שאני מסכים ואז מנצלת את המצב הרגיש היא אומרת לי שהמדורה תתחיל בעשר וחצי בלילה והיא רוצה להיות שם עד הבוקר ושאף מבוגר לא יבוא לשם אבל מה שכן יהיו שם כמה בנים זבי חוטם, שאחד מהם פעם תפסתי ליד הבית שלי שותה בירה שחורה בעשר בלילה. נהייה לי שחור בעיניים.  שעת המדורה הגיעה, אני הייתי כולי ביעותים. השעון צלצל עשר וחצי. הילדה עמדה בדלת לצאת. קראתי לה, שאלתי אותה אם היא יודעת איך מגיעים ילדים לעולם ואיך נוצרות שרפות. היא חייכה, נתנה לי נשיקה על הלחי והלכה. "תשחרר" צעקה לי אשתי מירכתי הבית, לקחתי בירה שחורה, תקעתי לי סגריה בפה (בלי להדליק, אני לא מעשן), שמתי על עצמי גופיה לבנה כזו של סבא, ואחרי שהייתי מרוצה מהמראה המאיים שלי החלטתי ללכת למדורה. איך שיצאתי מהבית נתקלתי בעוד עשרות אבות כמוני, בגופיות לבנות, סיגריות לא דלוקות בפה, עומדים להם כך בקבוצה, לא חוצים את הכביש שמעברו השני השדה עם כל המדורות. הסתובבתי וחזרתי מיד הבית. הם נראו לי אנשים שצריך לרחם עליהם, שישחררו קצת. בבוקר, אחרי שלא ישנתי כל הלילה הילדה חזרה. הפכה לי גדולה פתאום זאתי, אמרתי לה איך היה? בסדר אמרה ופניה קרנו מאושר. רוצה שוקו? שאלתי. כן, ויש בירה? שחורה? שאלתי. היא חייכה.