40andlife - הבלוג של 40andlife

חוזרת

אני חוזרת כבר מזמן נסעתי אני חוזרת ממעיין הנעורים גמעתי פני לומדים את החיוך החדש לנשום פנימה התחלתי והיום יום חדש חיים חדשים שום דבר לא קרה, רק אני אני יודעת, השתניתי מגדלור עומד איתן הייתי בגאווה גם הבדידות עומדת בדאגה גם הכנות נשברת הכל סביב בתנועה ורק אני נשארת והיום יום חדש חיים חדשים […]

40andlife

26/11/2015


אני חוזרת

כבר מזמן נסעתי

אני חוזרת

ממעיין הנעורים גמעתי

פני לומדים את החיוך החדש

לנשום פנימה התחלתי

והיום יום חדש

חיים חדשים

שום דבר לא קרה, רק אני

אני יודעת, השתניתי

מגדלור עומד איתן הייתי

בגאווה גם הבדידות עומדת

בדאגה גם הכנות נשברת

הכל סביב בתנועה ורק אני נשארת

והיום יום חדש

חיים חדשים

שום דבר לא קרה, רק אני

אני יודעת, השתניתי

וכל דבר שקורה לי עכשיו

הצלילים, המראות, התנועה

את הכל אני אוספת

מחבקת חזק- אני כאן