zabarel9 - הבלוג של zabarel9

סיור בגלריה ביתית לפיסול ותכשיטים בגליל

מוזמנים לסיור בביתי בגילון שבגליל התחתון. תוכלו להתרשם מפסלי הברונזה שלי ומהתכשיטים הצבעוניים שאני מעצבת, וכן לשמוע את הסיפורים שמאחורי היצירות לתיאום ביקור : 052-4466935

zabarel9

25/03/2019


מוזמנים לסיור בביתי בגילון שבגליל התחתון. תוכלו להתרשם מפסלי הברונזה שלי ומהתכשיטים הצבעוניים שאני מעצבת, וכן לשמוע את הסיפורים שמאחורי היצירות

לתיאום ביקור : 052-4466935

תמונה קטנה