tov - הבלוג של ציפורה בראבי

זהות אישית

      אנו חיים לעתים כמו בשנת חורף ארוכה. איננו יודעים מתי ואם בכלל נתעורר ממנה. הכי חשוב שנדע מי אנחנו. הכי חשוב שנדע לאן אנו שייכות. הכי חשוב שאדע מי אני, לאן אני שייכת. אז גם אדע לאן מועדות פני. לפעמים אנחנו בודקים את זה חיים שלמים. מגיעים אל הסף מביטים אחורה ותוהים […]

ציפורה בראבי

17/11/2015


 

 

דב ישן

 

אנו חיים לעתים כמו בשנת חורף ארוכה.

איננו יודעים מתי ואם בכלל נתעורר ממנה.

הכי חשוב שנדע מי אנחנו. הכי חשוב שנדע לאן אנו שייכות.

הכי חשוב שאדע מי אני, לאן אני שייכת.

אז גם אדע לאן מועדות פני.

לפעמים אנחנו בודקים את זה חיים שלמים.

מגיעים אל הסף מביטים אחורה ותוהים - רגע! לא סיימתי...

 

כל יום הוא יום של בחירה חדשה.

כל יו הוא יום של הבנה מאירה.

כל יום הוא עוד יום של חיים.

של יכולות

של אפשרויות.

למצוא.

לבחור.

להחליט...

"חייך שלך הם שאיפותייך" (הנרי ג'ימס)