prosites101 - הבלוג של prosites.site

משאית מנוף - ייעול וחיסכון בכוח אדם ובזמן

האם כדאי להזמין הובלה על ידי משאית מנוף?   משאית מנוף - ייעול וחיסכון בכוח אדם ובזמן בחיי היומיום שלנו אנו חולפים אין ספור פעמים על פני משאית מנוף אשר חונה ליד אתר עבודות בנייה. לעתים חוסמת חלקו של רחוב ואפילו גורמת להאטה של התנועה. אנו חולפים בנסיעתנו על פני משאית מנוף בגדלים שונים אשר […]

prosites.site

11/01/2018


האם כדאי להזמין הובלה על ידי משאית מנוף?

 

משאית מנוף

משאית מנוף

משאית מנוף - ייעול וחיסכון בכוח אדם ובזמן

בחיי היומיום שלנו אנו חולפים אין ספור פעמים על פני משאית מנוף אשר חונה ליד אתר עבודות בנייה. לעתים חוסמת חלקו של רחוב ואפילו גורמת להאטה של התנועה. אנו חולפים בנסיעתנו על פני משאית מנוף בגדלים שונים אשר מובילה חומרי גלם מתקנים ושאר משאות מאתר לאתר. בכבישי הארץ אנו פוגשים משאית מנוף רגילה ולעתים גם סמי טריילר או משאית מנוף טריילר מלא שמסוגלת להניף שתי מכולות ולהציבן כל אחת על חלק אחר ולהסיען לאתר היעד שלהן.

אנו איננו מודעים לשיפור המשמעותי והייעול לכל סוגי העבודות כתוצאה מהשימוש במשאית מנוף. משאית המצוידת במנוף מסוגלת לפעול באופן עצמאי ולבצע עבודות מורכבות ובכללן הובלות שבעבר היו נדרשים מספר כלים כבדים ומפעילים לשם ביצוען. משאית מנוף מסוגלת להגיע לאתר להעמיס על עצמה את חומר הגלם למשל להובילו לאתר בו אמורים להשתמש בו ולפרוק אותו במהירות ללא הזדקקות למפעיל נוסף.

כמובן שראוי לציין שבעבר הרחוק מרבית פעולות ההעמסה והפריקה התבצעו על ידי כוח אדם ולכן היה הדבר כרוך בזמן ממושך אולם משאיות המנוף מאפשרות ייעול ומקדמות ומזרזות את כל העבודות המשלבות בין הנפה והובלה.

משאית מנוף

משאית מנוף

עבודות נוספות המבוצעות על ידי משאית מנוף

כאמור הייעול בעבודה אינו מתבטא רק בהובלות משאית אלה גם בעבודות גובה המבוצעות ביעילות על ידי משאית מנוף. עבודות מנוף אלה ניתן למצוא בתחומים רבים כגון שילוט חוצות, טיפול בתאורת רחוב, טיפול בגשרים וגיזום. בנוסף יש עבודות בתחום הבנייה שמתבצעות בעזרת משאית מנוף המצוידת באמצעים יעודיים.

אחת הדוגמאות הנה משאית מנוף סל שהשימוש בה מאפשר ביצוע אין סוף פעולות על ידי אדם המונף לגובה וביכולתו לבצע כמעט כל עבודה בגובה רב וללא חשש תוך שמירה על ביטחונו האישי. נציין שגם כאן אפשר להבחין בייעול הרב כאשר ניתן במהירות יחסית גבוהה להניף את האדם בעזרת מנוף סל, לבצע את העבודה לרדת ולפנות את המקום ולהמשיך למשימה הבאה.

משאית מנוף ייעודית נוספת היא משאית המצוידת במנוף ונטוזה שהינו מתקן ייעודי להנפת לוחות זכוכית גדולים משמשים לחיפוי. במשאית מנוף ונטוזה ניתן להשתמש גם לצורך הנפה ומיקום שלך דלתות זכוכית גדולות בעת שיפוץ מבנה קיים או במבנה חדש.

משאית מנוף

משאית מנוף

לסיכום ניתן להדגיש שכיום מקובל מאוד להזמין ולהיעזר בשירותי משאית מנוף לצורך ביצוע אין סוף תפקידים הן בתחום ההובלה והן בתחום עבודות הגובה. כמובן שכאשר המשימה דורשת הובלה ועבודת גובה הרי שמשאית מנוף מהווה את הפתרון האולטימטיבי.