irit51 - הבלוג של אירית דגמי - אשה בגיל השלישי.

שאני אחייך? נראה לך? אז זהו שאני כן.

אז היא אמרה לי שאני "אקלקטית" ואני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה בענייני לבוש והכל יתקבל טוב עלי. אז שאלתי מה זה אקלקטית? אז היא אמרה: יש לך אסופות של פריטים שלא שייכים אחד לשני וכל החיבורים שלך מדליקים. אז אהבתי את מה שהיא אמרה לי. אירית כל הצילומים:מאירה גוראי רז.

אירית דגמי - אשה בגיל השלישי.

02/06/2018


34090327_10156629005144301_2768951268108926976_o