בשביל השפע - הבלוג של יהודה בנך

הרזיה- 5 השלבים לשינוי הרגלי אכילה

כדי לרדת במשקל לאורך זמן, יש לעבור תהליך של שינוי בהרגלי האכילה. כל תהליך שינוי נתקל במחסום ההתנגדות של תת המודע. לא חשוב עד כמה "נחשוב" שהשינוי חשוב לנו, כאשר הוא נתקל בתבנית הלא מודעת שמניעה אותנו, הכישלון ידוע היא תוצאה ידועה מראש.

יהודה בנך

20/05/2012


כל תהליך שינוי נתקל במחסום ההתנגדות של תת המודע. ההרגל שרוצים לשנות מוטבע באישיות. הוא נרכש בזמן מסויים מתוך למידה, או חיקוי והוא משמש את בעליו. המניעים שבגללם הוא התקבע בזמן עבר אינם ידועים לנו אבל ההרגל מחזק את השימוש בהם והוא הופך לאוטומט. כל שינוי שאיננו מתייחס למניעים הקדומים של קבלתו לא יחזיק מעמד והוא יתקל בהתנגדות של תת המודע.

תהליך של שינוי לאורך זמן מבוסס על 5 שלבים:

  1. חשיפת ההתנהגות הקיימת
  2. הגדרת מטרת השינוי
  3. הבנת הכוונה החיובית בהתנהגות הישנה
  4. יצירת הסכם חדש עם החלק האחראי
  5. הטמעת ההסכם וחיזוקו

חשיפת ההתנהגות הקיימת

בשלב הראשון עוסקים בהתבוננות בהתנהגות שאותה רוצים לשנות ומאבחנים אותה: כיצד היא באה לידי ביטוי ומה ההשלכות שלה? מתי היא באה לידי ביטוי ומה מעורר אותה?

הגדרת מטרת השינוי

לא מספיק להגדיר ממה אנחנו רוצים להימנע צריך גם לקבוע מה רוצים במקום ההתנהגות הקיימת, כיצד תראה המציאות שלנו כאשר ההתנהגות החדשה תהפוך להרגל.

הבנת הכוונה החיובית בהתנהגות הישנה

האדם נולד ללא מאפייני התנהגות ולמעשה רוכש את התנהגויותיו על יד הסתכלות והכוונה של דמויות משמעותיות בשנות חייו המוקדמות. הוריו, אחים גדולים, מבוגרים שמקיפים אותו, הגננות והמורים המשפיעים עליו וכן התנסויות שיש לו באירועים שונים. ההתנהגויות הנרכשות משרתות את האדם אבל יכולות להיות לא רלוונטיות בנסיבות המשתנות של חייו. מכיוון שההתנהגות היא מרכיב נרכש, ניתן לזהות את המניע החיובי שלה ולהחליפה בהתנהגות חדשה שתשרת את האדם בנסיבות החדשות.

יצירת הסכם חדש עם החלק האחראי

מכיוון שההתנהגות שאותה רוצים לשנות איננה משרתת את האדם, יש להחליפה בהתנהגות אחרת שמשרתת את המטרות האמיתיות שהוגדרו קודם לכן. יש להגדיר את ההתנהגות החדשה, בהלימה עם הכוונה החיובית שנמצאה בשלב הקודם.

הטמעת ההתנהגות החדשה

לאחר שנוצר הסכם עם החלק האחראי להתנהגות, מטמיעים את ההסכם וההתנהגות החדשה בתת המודע במערכת ההפעלה, שתהייה אחראית על יישומו.

אלה 5 השלבים של תהליך השינוי.

בקורס להרזיה באמצעות אכילה מודעת, ניישם את התהליך וכל אחד יוכל להגדיר לעצמו את המטרה שלו בנוגע לאוכל.

מעבר לתוצאות הבריאותיות והאסטטיות שיפיקו המשתתפים, התהליך גם יעביר את השליטה באוכל לידי האדם עצמו.

אם עד היום האוכל שלט בך והרגשת כיצד את/ה שבוי ומתומרן על ידי היצר,זו הזדמנות שלך לקחת את ההגה חזרה לידיים.

יהודה בנך- מומחה לתהליכי שינוי והשפעה

Master NLP Practitioner, HypnoCoach Practitioner

www.shefa4u.co.il