savtamirie - הבלוג של מירי ליטווק - סופרת זכרונות

מצאתי - קולם טויבין האירי, סופר

בדרך כלל אני מתייחסת בחשד לספרים ולסופרים שמשבחים אותם ושזכו בכל מיני פרסים. קולם טויבין הוא סופר שמצאתי אותו עבור עצמי לפני כמה שנים ומאז קראתי את כל מה שהצלחתי למצוא. בכל מיני שפות ובז'נרים שונים. יפה ועצוב, אבל גם אופטימי ומעודד. יותר מכל יפה. יש בו מחשבה ועומק, שמובאת בצורת רגש, הרגשה, תחושה. עדיין […]

מירי ליטווק - סופרת זכרונות

26/10/2015


Webster 2

בדרך כלל אני מתייחסת בחשד לספרים ולסופרים שמשבחים אותם ושזכו בכל מיני פרסים. קולם טויבין הוא סופר שמצאתי אותו עבור עצמי לפני כמה שנים ומאז קראתי את כל מה שהצלחתי למצוא. בכל מיני שפות ובז'נרים שונים. יפה ועצוב, אבל גם אופטימי ומעודד. יותר מכל יפה. יש בו מחשבה ועומק, שמובאת בצורת רגש, הרגשה, תחושה. עדיין אני מחפשת דרכים לתאר את כתיבתו.
facebook logo מירי ליטווק - סופרת זיכרונות

mirielitvak.com