kronman - הבלוג של איריס קרונמן הורות ללהט"ב

שואת הלהט"ב

גם השנה כבכל שנה חיפשתי את החיבור האישי שלי ליום השואה. החיבור שלי הוא לא שורשי, כדור שמיני בארץ אין זיכרון שואה במשפחה שלי. אני זוכרת היטב את האכזבה שלי כילדה כשהסתבר לי שאצלנו במשפחה אין "ניצולים" וגם לא סיפורים. וגם זוכרת איך ההורים הכריחו אותנו להלך בשקט ביום הזה כדי לכבד את פניה ובעלה […]

איריס קרונמן הורות ללהט"ב

12/04/2018


גם השנה כבכל שנה חיפשתי את החיבור האישי שלי ליום השואה. החיבור שלי הוא לא שורשי, כדור שמיני בארץ אין זיכרון שואה במשפחה שלי. אני זוכרת היטב את האכזבה שלי כילדה כשהסתבר לי שאצלנו במשפחה אין "ניצולים" וגם לא סיפורים. וגם זוכרת איך ההורים הכריחו אותנו להלך בשקט ביום הזה כדי לכבד את פניה ובעלה השכנים הפולנים שגרו דלת ממול, וגם את שרגא ואשתו ההונגרים שגרו בקומה שלישית.
משנה לשנה משתנה נקודת המפגש שלי עם היום המיוחד הזה. היו שנים שזה היה סביב ספר, היו שנים בהם התחברתי לעדות כזו או אחרת, היו שנים שהשירים היו המימד המחבר. השנה לראשונה בחרתי לקרוא על שואת הלהט"בים שכמו אוכלוסיות מסומנות אחרות חיו תחת הגבלות, חוקים ועונשים על עצם היותם הם. נאסרו, הוכו, הושפלו, ענדו טלאי – שלהם היה ורוד, ונרצחו.
לפני עליית השלטון הנאצי היו בברלין כ-1.2 מיליון הומוסקסואלים. על פי ההערכות, עד לסוף המלחמה, כ-100 אלף מתוכם נעצרו ומעריכים שכ15,000 מהם נרצחו.
בניגוד לקרבנות אחרים של השלטון הנאצי שנכלאו, המשיכו הלהט"בים להיחשב כעבריינים גם לאחר תום מלחמת העולם השנייה . סעיף 175 לחוק הפלילי הגרמני שאסר יחסי מין בין בני אותו מין, נשאר בתוקף גם לאחר המלחמה, גם בגרמניה המערבית וגם בגרמניה המזרחית. עקב כך, הומוסקסואלים לא הוכרו כנפגעי מלחמה ולא זכו לפיצויים מממשלות גרמניה. מעבר לדחייה החברתית ולחקיקה המפלה כלפיהם, נותר בעינו גם הרישום הפלילי מתקופת המלחמה, שראה בהם עבריינים, ופגע בזכויותיהם למשך יתרת חייהם. סעיף 175 נמחק מספר החוקים בשנת 1994. עם ביטול הסעיף, הכירה ממשלת גרמניה בלהט"בים כקורבנות שואה והחלה לפצותם. החוקים נגד יחסים בין בני אותו מין המשיכו להתקיים עוד שנים רבות לאחר המלחמה. למעשה רק ב2002 באיחור של כמעט 50 שנים הוסר האישום הפלילי מ50,000 אזרחים גרמנים שהואשמו ביחסים אסורים עם בני אותו מין.
העובדה הזו מעידה יותר מהכל שהדרך לשוויון וקבלת האחר עדיין ארוכה וכמה חשוב שנמשיך לצעוד בה בראש מורם וחדורי מטרה לזכות לשוויון של כל בני האדם באשר הם.

כשהייתי אמא צעירה העסיקה אותי המחשבה של מה היה אילו הייתי אמא יהודיה בשואה והיום ממש היום אני עסוקה במה היה אילו הייתי עד לא מזמן אמא לילד להט"ב.
ביום השואה השנה אני מרכינה ראש לזכר כל קורבנות השואה ובהם קורבנות שואת הלהט"ב.
יהי זכרם ברוך.

טלאי ורוד