itayy - הבלוג של איתי יהל Itay yahel

לדעת

לדעת שלעולם לא תוכל לשנות לדעת שכל כך הרבה רוצים לדעת שכל כך יותר לא רוצים לדעת זה כאב ועם זה לחיות. לדעת כי מילים הן רק מילים לדעת זה לעשות זה לשנות לדעת לשנות זה לכאוב לדעת זה לשבור הלב ללא סוף. לדעת לפעמים שירה עוזרת לדעת שירה היא רק שירה לדעת שאתה רוצה […]

איתי יהל Itay yahel

08/02/2019


לדעת שלעולם לא תוכל לשנות
לדעת שכל כך הרבה רוצים
לדעת שכל כך יותר לא רוצים
לדעת זה כאב ועם זה לחיות.

לדעת כי מילים הן רק מילים
לדעת זה לעשות זה לשנות
לדעת לשנות זה לכאוב
לדעת זה לשבור הלב ללא סוף.

לדעת לפעמים שירה עוזרת
לדעת שירה היא רק שירה
לדעת שאתה רוצה
לדעת זה לא תמיד טוב.

לדעת זה לא מספיק
לדעת מספיק זה לא לדעת
לדעת עבור אחר זה לא לדעת
לדעת מסתבר זה לא תמיד הכל.

לדעת לפחות פעם אחת אהבה
לדעת האמת חיים זה ערך
לדעת שערך עליון לא תמיד נכון
לדעת מעל לכל פעם נורא פעם טוב.

עכשיו אפשר לבכות
לבכות זה לא עוזר
בעיות היו ויהיו
איש לא ממש רוצה.

לשנות.

לזכר אלו שלא זכו לחיות בשלום
לזכר אלו שחייהם נגדעו בגלל חוסר מזל
לזכר אלו שאהבנו ונאהב והלב שלנו נשבר
והם איתנו יהיו לנצח כל עוד נוכל לנשום