mickyharel - הבלוג של מיקי הראל

גנבת דעת, טעויות או גנבת זהויות?

נסתרות דרכי הנוכלים, אבל מאד כדאי שלא יגיעו אליך כי פגיעתם רעה.

מיקי הראל

29/07/2016


סיפור מטריד שאירע לפני שנה כאשר הודיעו לי מהביטוח הלאומי שאני חייבת כמה אלפי שקלים קנס

משום שעברתי את מכסת הרווחים השנתית שלי כמקבלת קצבת זקנה.

הגעתי לבירור במשרדי המוסד ולאחר המתנה הוגנת יחסית בתור (משום שמנהל המוסד במקום שהוא נכה על כסא גלגלים

ניווט את האנשים בצורה יעילה להיכן שהתפנו מקומות) וכך די מהר הגעתי לפקידה שעברה על התיק שלי במחשב

ואמרה:"כמובן, יש כאן משכורת של 5000 ש"ח שהרווחת במוסך (לא אפרט איזה) וזוהי חריגה מרווחיך הרגילים.

נשארתי פעורת פה, אני קיבלתי שכר חודש במוסך אצל מאן דהוא? כך התחלנו לברר ומאחר והאיש האחראי לרווח הזה אותר,

ניסתה פקידה אחרת לאתרו בטלפון ולא נענתה, היא ציידה אותי במס' הטל' של האיש וביקשה שאנסה למצאו גם כן.

אך טרם הגעתי חזרה למכוניתי התקשרה ואמרה, אותר והתכחש, אמר שזו טעות. אני חשבתי אחרת

וכשהגעתי שוב לראות שאכן מזכים אותי בסכום המגיע ולא נותנים לי קנס. אמרתי להם שזו גנבת זהות.

מה פתאום אמרו לי שזו סתם טעות כי למה לחקור? זה לא סכום ששווה לחקור עבורו.

אני התעקשתי שזו גנבת זהות משום שבמוסך הנ"ל נהגתי לעשות תיקונים, ולכל תיקון פתחו דף בכניסה כולל פרטים אישיים ומס' תעודת זהות.

הסברתי שיש לי שם לא כל כך נפוץ וכף גם מס' הזיהוי שלי מכיל ספרות עוקבות במרכזו והוא מעניין ואיש לא היה ממציא אותם בטעות,

אלא אם כן שמי שלא נשמע כשם של פנסיונרית נחשב לטרף קל, משום ששכירים לא נקנסים על רווחים בביטוח לאומי ומקבלי קצבאות דווקא כן.

האיש לא חשד שאעלה על זה בכלל. אך רצה הגורל והגענו ישירות לאחראי לדבר. לצערי דבר לא נעשה בנידון

ומי יודע אם זו אינה דרך להלבין כספים או מה שנקרא לנפח הוצאות באופן די בטוח,

ואולי גם הזיקו בדרך זו למישהו אחר שלא התעקש לברר ולאתר את מקור "הטעות".

עכשיו תקראו את זה:

http://www.themarker.com/law/1.3020425

חזר מחו"ל לאחר 3 שנים וגילה שזהותו זוייפה ובנק לאומי פתח לו חשבון מזויף...

אנא  היו זהירים בפרטים אישיים שאתם משתפים ובעיקר בשיתוף כרטיסי האשראי.