anatmandel - הבלוג של ענת האחת

פרופורציות וזיכרונות בעולם הפייסבוק

פייסבוק משדרג את עצמו כל פעם מחדש. בחודשים האחרונים הוא עוסק בתזכורות מן העבר. היום - פייסבוק מזכיר לי את תחילת שארית חיי - היום לפני 5 שנים. אז הכרתי, למיטב ידעתו של צוקרברג וחבר מרעיו, את "החבר החדש" שלי. מה שפייסבוק לא יודע , שאת החבר "החדש" שלי בפייסבוק, אני הכרתי 25 שנה קודם לכן, כשלצוקרברג […]

ענת האחת

10/08/2015


פייסבוק משדרג את עצמו כל פעם מחדש. בחודשים האחרונים הוא עוסק בתזכורות מן העבר.

היום - פייסבוק מזכיר לי את תחילת שארית חיי - היום לפני 5 שנים.

אז הכרתי, למיטב ידעתו של צוקרברג וחבר מרעיו, את "החבר החדש" שלי.

מה שפייסבוק לא יודע , שאת החבר "החדש" שלי בפייסבוק,

אני הכרתי 25 שנה קודם לכן, כשלצוקרברג היה חלב על השפתיים.

מה שפייסבוק לא יודע, שאת החבר החדש הזה איבדתי 15 ימים מאוחר יותר.

פייסבוק טוב בזיכרונות דיגיטליים, ורע ברגשות של אנשים.

פייסבוק טוב בתפוצה טרנס אטלנטית חסרת גבולות ומעצורים, ורע במה שנוגע ללבבות של אנשים.

לפעמים אנשים נשאבים לתוך המסכים, כאילו חיים באשליה דיגיטלית.

לפעמים אנשים שוכחים את העולם האמיתי. זה שמחוץ למסכים,

קצת יותר רחוק מקצה האף, וקצת רגיש יותר ממגע קצות האצבעות על מקשי המקלדת.

אני מקווה בשביל כולנו, שזה זמני. שנתפכח.

ונחזיר לפייסבוק את מקומו הטבעי – עזר כנגדנו, לצידנו, ולא במקומנו. לא במקום חברינו.

הפייסבוק הוא כלי לשימושנו, רק כלי ולא חזות הכל.....

זהו. חפרתי מספיק. יום יפה חברים שלי. כאן. שם. ומעבר לים.

 

ענת מנדל © 10.8.15