המגשרת - הבלוג של אורנה שפטר

האישה חתמה על ההסכם ולאחר מכן עתרה לבטלו

בני זוג חתמו על הסכם גירושין, אישרו אותו בפני בית המשפט, אך לאחר מכן תבעה האישה לבטלו בטענה של עושק, מרמה וכפיה. בית המשפט דחה את התביעה, וחייב אותה לשלם לבעלה לשעבר שכר טרחת עו"ד בסך 100,000 ₪ בגין התנהלותה ובגין היקפו החריג של ההליך, שנבע בין היתר מהגשות בקשות רבות לדון בבקשתה בשנית. בני […]

אורנה שפטר

19/04/2016


בני זוג חתמו על הסכם גירושין, אישרו אותו בפני בית המשפט, אך לאחר מכן תבעה האישה לבטלו בטענה של עושק, מרמה וכפיה. בית המשפט דחה את התביעה, וחייב אותה לשלם לבעלה לשעבר שכר טרחת עו"ד בסך 100,000 ₪ בגין התנהלותה ובגין היקפו החריג של ההליך, שנבע בין היתר מהגשות בקשות רבות לדון בבקשתה בשנית. בני הזוג נישאו זה לזו, ומנישואיהם נולדו להם 3 ילדים. לימים עלו נישואיהם על שרטון, והם חתמו על הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין. כשנתיים לאחר אישור ההסכם, בשעה שבני הזוג כבר גרושים, הגישה האישה תביעה לביטול ההסכם בשל פגמים בכריתתו. לטענת האישה הייתה נתונה להשפעה בלתי הוגנת ועושק בעת חתימת ההסכם, שכן באותה העת הייתה מטופלת בכדורים שנטלה ללא בקרה ונתונה הייתה במצוקה נפשית קשה ובמחשבות אובדניות. לטענתה הייתה נתונה לאלימות מילולית והטלת אימה מצד הבעל תוך כדי התקפות זעם וצעקות בלתי נשלטות . כמו כן, טענה האישה שהבעל הפר את ההסכם עת רכש בעבורה דירה זולה יותר ממה שהתחייב בהסכם. בית המשפט דחה את התביעה, וציין כי הסכמי גירושין והסכמים ממוניים שמאושרים בפני בית המשפט הינם בעלי מעמד מיוחד המקנה להם עדיפות על פני הסכם "רגיל" שאינו מתייחס לנושא גירושים או לנושאים ממוניים בין בני זוג, שקיבל תוקף של פסק דין. הפסיקה קובעת כי על הטוען לבטלות הסכם (במקרה דנן הסכם גירושין ), שקיבל תוקף של פסק דין, לעמוד בנטל ראייה גבוה, דהיינו, להציג בפני בית המשפט ראיות משכנעות מספיק על מנת להביא לביטול פסק דין. יחד עם זאת, חשוב לדעת שהסכמים שקיבלו תוקף של פסק דין אינם חסינים בפני ביטול וניתן לבטלם באם יוכח שנפל פגם מהותי בכריתתם. האישה לא הוכיחה את טענותיה, ולפיכך התביעה נדחתה. הוצאות המשפט שהטיל ביהמ"ש על האישה לא נבעו נוכח הגשת התביעה כשלעצמה אלא נוכח היקף הבקשות החריג שהוגש על ידה תוך כדי ההליך, וכן עקב הסתרת ראיה מהותית בפני בית המשפט, אילולא הייתה מוצגת בפני בית המשפט בתחילת ההליך, ככל הנראה, תביעתה הייתה דחיית מלכתחילה ובית המשפט לא היה דן בתביעתה. הכותבת הינה עו"ד ומגשרת בתחום דיני המשפחה והירושה, עוה"ד מורן אלסאיג בני, הסיבים 49, פתח-תקווה, נייד: 050-6793821, אתר: www.law-family.co.il