savtamirie - הבלוג של מירי ליטווק - סופרת זכרונות

כשהיצירה היא טובה

"לכתוב זה קל", אמר מארק טוויין, "פשוט צריך למחוק את המיותר". כדי שהספר שיהיה ממש טוב, דרמטי ומרגש, חייבים למחוק הרבה. המון. ובספרים שמכונים היום "סיפור חיים" המספר רוצה להכניס את הכל, את כל הפרטים, את כל הזיכרונות, את כל השמות, את כל הדמויות, את כל המקומות. וזה – לאחוז את המקל בשני הצדדים. הריבוי […]

מירי ליטווק - סופרת זכרונות

23/08/2015


Evgenia GinzbourgAhmatova
"לכתוב זה קל", אמר מארק טוויין, "פשוט צריך למחוק את המיותר". כדי שהספר שיהיה ממש טוב, דרמטי ומרגש, חייבים למחוק הרבה. המון. ובספרים שמכונים היום "סיפור חיים" המספר רוצה להכניס את הכל, את כל הפרטים, את כל הזיכרונות, את כל השמות, את כל הדמויות, את כל המקומות. וזה – לאחוז את המקל בשני הצדדים. הריבוי פוגע באחדות הרושם והחוויה. כי ספרות זה לא חיים, ספרות זאת אמנות.
"ככה זה היה", התרעמה תלמידה שלי, כותבת צעירה, "ככה זה היה באמת!"
אם זה היה כך באמת, זה כלל לא אומר שהדבר צריך להיכנס כך לתוך הסיפור שלך, אמרתי לה. "לא, אתה לא צריך לכתוב את זה בשפה שלהם", העירה יבגנייה גינזבורג לכותבי הזיכרונות שהביאו את כתבי היד שלהם לשיפוטה.
הקהל הרחב מתלהב נורא כאשר כתוב על רב-המכר כתוב "מבוסס על סיפור אמיתי". כאילו שזה משנה משהו. הכל נעשה אמיתי אם הוא כתוב טוב באמת. "כשהיצירה היא טובה", אמרה אנה אחמטובה, "אומרים: היא כתבה את זה עלי".
mirielitvak.com
facebook סופרת זיכרונות