meravtehila - הבלוג של הכי ישראלית בעולם

לא רק גברים בוגדים, אישה לומדת לבגוד

לפני רגע יצאה מהמלון והריח החמוץ משהו שלו היה דבוק מעל כולה וסרב להתנדף. אלף אמבטיות לא יוציאו אותו ממנה. הזרעים שלו עושים את דרכם אצלה עכשיו. משתוללים להם בעורקיה. מתפרעים מצחוק. הם נישאים אצלה. אולי עוד יצליחו להשתחל למקום אסור, נעול בטבעת וימצאו שם ביצה טריה, ביצה בצורת אגס, ויתחברו אליה ויצא להם גוזל. שומו שמיים, כמה שהתרחקה מהדרך הטובה.

הכי ישראלית בעולם

23/12/2012


היא התהלכה על המידרכה הראשונה שקיבלה אותה אצלה. שיכורה מבלי להיות מחוקה. חושייה היו מהולים באלכוהול, בניקוטין, ובחרטה על המעשה שלא יעשה. הפחד מהרגע הבא תקף אותה מכל עבר. את הכל היא זו שהביאה על עצמה. הבכי הרטיב את פניה. אפה נזל. עינייה שרפו כמאש. ראשה היה כבד עליה. מבטה היה תקוע במדרכה. היא לא ממש התרכזה בלדעת לאן לוקחות אותה רגליה. היא הרי ידעה את הדרך הביתה בעיניים עצומות. רגליה הוליכו אותה ברחוב שהלך והתעגל. העיקר שאלו תמשכנה לצעוד ותיקחנה אותה משם עד למפתן ביתה.

לפני רגע יצאה מהמלון והריח החמוץ משהו שלו היה דבוק מעל כולה. ניראה שהוא לא יתנדף ממנה לעולם. אלף אמבטיות לא יוציאו אותו ממנה. הזרעים שלו עושים את דרכם אצלה עכשיו. משתוללים להם בעורקיה. מתפרעים מצחוק. זיק של חיים מאיים על כולה. זרעים של זר נישאים אצלה כמו בקן אימם. אולי עוד יצליחו להשתחל למקום אסור, נעול בטבעת וימצאו שם ביצה טריה, ויתחברו אליה ויצא להם גוזל. שומו שמיים, כמה שהתרחקה מהדרך הטובה.

היא יותר לא תיראה אותו. היא נשבעה לעצמה. מה שהתחיל כמישחק, כבדיחה, יכול לעלות לה בחייה. היא הרי משחקת באש. יש לה ארבעה ילדים עם בעלה. היא עוד תהרוס הכל בגלל איזו תאבת בשרים זולה. איך יכלה לקלקל לעצמה את כל מה שעמלה לבנות. היא תישכח אותו. עוד דימעה זלגה. היא תימחק אותו מחייה. היא פישפשה בתיק והוציאה את הניד וביטלה ממנו את כל מיספריו. לאן חשבה שהדברים יובילו. מה ניסתה להוכיח לעצמה. שבגיל ארבעים היא יכולה עדיין לפתות גבר. להיות שווה.

הערב היא תחזור הביתה ושום דבר לא יהיה כמו קודם. היא לעולם לא תהיה האישה שהייתה. לעולם לא יהיו בעומק עיניה הטוהר והחכמה. לעולם לא תוכל להתגאות בפי בעלה שמעולם לא בגדה בו. כי הלילה בגדה. ואין דרך חזרה.