avicompany - הבלוג של אבי קומפני

אבי קומפני - שיר הרעות

18 שנים חלפו וזכרו של יצחק רבין ז"ל עדיין מלווה אותנו בכל יום ויום כאנשים פרטיים וכאומה. יצחק רבין ז"ל, ראש הממשלה מהאמיצים שהיו לנו, מסמל יותר מכל את הישראליות. רבין היה איש הפלמ"ח וההגנה, ממובילי צבא ההגנה לישראל והרמטכ"ל השביעי של צה"ל. רבין הוביל אותנו במלחמות וגם בשלום. רבין נרצח לפני 18 שנה אבל זכרו לא מש מאיתנו. שיר הרעות היה השיר אותו אהב מכל.

אבי קומפני

16/10/2013


מאת: אבי קומפני

18 שנים חלפו וזכרו של יצחק רבין ז"ל עדיין מלווה אותנו בכל יום ויום כאנשים פרטיים וכאומה.

יצחק רבין ז"ל, ראש הממשלה מהאמיצים שהיו לנו, מסמל יותר מכל את הישראליות. רבין היה איש הפלמ"ח וההגנה, ממובילי צבא ההגנה לישראל והרמטכ"ל השביעי של צה"ל. רבין הוביל אותנו במלחמות וגם בשלום. רבין נרצח לפני 18 שנה אבל זכרו לא מש מאיתנו. שיר הרעות היה השיר אותו אהב מכל.

שיר הרעות מילים - חיים גורי, לחן סשה ארגוב .

על הנגב יורד ליל הסתיו

ומצית כוכבים חרש חרש
עת הרוח עובר על הסף
עננים מהלכים על הדרך.

כבר שנה לא הרגשנו כמעט
איך עברו הזמנים בשדותינו
כבר שנה ונותרנו מעט
מה רבים שאינם כבר בינינו.

אך נזכור את כולם
את יפי הבלורית והתואר
כי רעות שכזאת לעולם
לא תיתן את ליבנו לשכוח
אהבה מקודשת בדם
את תשובי בינינו לפרוח.

הרעות נשאנוך בלי מילים
אפורה עקשנית ושותקת
מלילות האימה הגדולים
את נותרת בהירה ודולקת.

הרעות כנערייך כולם
שוב בשמך נחייך ונלכה
כי רעים שנפלו על חרבם
את חייך הותירו לזכר.

ונזכור את כולם...