alma2016 - הבלוג של רחל אמיתי - מדייקת מהבטן - עלמה נדבר

יומנו של מיקו בל מאת ליאת רוטנר

"החלוק כיסה את רוב גופי. החל באותו רגע כבר לא הייתי מיקו, הילד הרגיל והפחדן. באותו רגע נעשיתי רוקח השיקויים".

רחל אמיתי - מדייקת מהבטן - עלמה נדבר

27/04/2019