anatmandel - הבלוג של ענת האחת

פארק נחשונית מודיע - הקיץ כאן והחופש הגדול גם

היום אני הולכת לחרף את נפשי באירוע רטוב וחגיגי בפארק נחשונית. וכל זאת למה ? כי עונת הקיץ והחופש הגדול נפתחה ! הבטיחו לי את טל מוסרי, ארוחת צהריים ועוד שלל פינוקים, אז שאני אפספס ? אמנם יהיו שם גם בריכות ומגלשות, קרוסלות מסתובבות ומכוניות מתנגשות, אבל אני אתגבר על הכל למען החברה הנעימה ומסירת […]

ענת האחת

26/06/2015


היום אני הולכת לחרף את נפשי באירוע רטוב וחגיגי בפארק נחשונית.

וכל זאת למה ? כי עונת הקיץ והחופש הגדול נפתחה !

פארק המים בנחשונית (צילם שי אלמוג)

פארק המים בנחשונית (צילם שי אלמוג)

הבטיחו לי את טל מוסרי, ארוחת צהריים ועוד שלל פינוקים, אז שאני אפספס ? אמנם יהיו שם גם בריכות ומגלשות, קרוסלות מסתובבות ומכוניות מתנגשות, אבל אני אתגבר על הכל למען החברה הנעימה ומסירת דיווח מהשטח.

לאירוע החגיגי (והרטוב, כבר אמרתי ?) הזמינו אנשי פארק נחשונית גם את ילדי "עמותת שניר" הפועלת למען שוויון הזדמנויות בחינוך ובתרבות בקרב ילדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך.

אני מקווה לשרוד את כל הפינוקים ולדווח מגוף ראשון על המתקנים, הפינוקים והאטרקציות.

להשתמע ....