alma2016 - הבלוג של רחל אמיתי - מדייקת מהבטן - עלמה נדבר

איים קטנים/לורנצה פיירי

"כשאני עוברת ליד החלון הגדול בסלון, אני רואה משהו חריג בנוף השחור הרגיל. אלפי אורות. בשורות ארוכות, גבוהות מהגשר. האורות כבים פתאום ושוב נדלקים. הלב שלי צונח. אני צועקת את שמו של בני".

רחל אמיתי - מדייקת מהבטן - עלמה נדבר

23/03/2019