ligdol42 - הבלוג של לימור דביר נומרולוגית

אופי הילד והשפעת האות הדומיננטית בשמו

כל אות בשם משפיעה על אופי הילד. ויחד עם זאת בכל שם יש אות דומיננטית שמשפיעה חזק יותר משאר האותיות, וצריך לתת לה יחס ותשומת לב מיוחדים כשרוצים לפרש את אופי הילד והצרכים שלו עפ"י השם. להלן מס' כללים שקובעים מהי האות הדומיננטית בשם הילד: 1. האות הראשונה בשם הילד. 2. כאשר האות מופיעה בשם […]

לימור דביר נומרולוגית

20/05/2014


כל אות בשם משפיעה על אופי הילד. ויחד עם זאת בכל שם יש אות דומיננטית שמשפיעה חזק יותר משאר האותיות, וצריך לתת לה יחס ותשומת לב מיוחדים כשרוצים לפרש את אופי הילד והצרכים שלו עפ"י השם.

להלן מס' כללים שקובעים מהי האות הדומיננטית בשם הילד:

1. האות הראשונה בשם הילד.

2. כאשר האות מופיעה בשם הילד וגם בשמות הוריו, או לפחות אחד מהם.

3. כאשר האות נמצאת פעמיים או יותר בשם הילד.

4. כאשר מופיעה בשם הילד אות סופית (ם,ף,ץ,ן,ך)

לדוגמא:

שם הילד- ארז    שם הוריו- אורית ואמנון

האות א' היא האות הראשונה בשם הילד ובנוסף, נמצאת גם בשם הילד וגם בשמות הוריו. לכן כאשר באים לפענח את אופי הילד ואת צרכיו עפ"י השם, נתייחס לאות א' יותר וההשפעה של האות א' תהיה חזקה ומשפיעה. השפעה זו מתחזקת כאשר גם אחד המספרים החשובים של הילד הנובעים מתאריך הלידה שלו הם המספר 1. (בגימטרייה א = 1)

בדוגמה שלפנינו האות א' בשם הילד מייצגת ילד יצירתי, בעל ראייה רחבה, אוהב לעזור, אמיץ בדעותיו, בעל יוזמה, מעוף והחלטיות. הוריו של הילד חייבים לתת לו חופש במידת האפשר (לא להגביל אותו), אחרת הוא יתפרץ וישתולל, עד שימצא את מרחב הפעולה שלו.

לכל אות ולכל מספר בנומרולוגיה יש פן חיובי ופן שלילי. והבחירה איזה פן יהיה דומיננטי אצל הילד תלויה בילד, בהוריו ובסביבה שגדל בה.

פן חיובי של האות א': פתיחות, אהבת הזולת, רוחניות ותפיסה אנליטית מדהימה.

פן שלילי של האות א': אי קבלת משמעת ואחריות, פריצת כל מסגרת והתפרצויות.