looker - הבלוג של looker

מה לעשות כשקוראים לך סתומה?

ראית פעם אמא צועקת על הבת שלה בגן ציבורי?, שאלו אותך פעם אם את סתומה? מה לעשות ואיך לענות.

looker

17/03/2013


כהרגלי ירדתי לגינה שליד הבית וכבר כשהתיישבתי על הספסל ראיתי את אותה אמא שביתה הרביצה פעם לבן של החברים שלי. הבת שלה עלתה על המגלשה, החליקה קלות קיבלה מכה במצח, נשכבה על הקרקע והתחילה לבכות בצרחות. האם לא התייחסה.

"אמא, אמא" צעקה הבת.

"בואי אלי" ענתה בחוסר חשק האם שהיתה עסוקה בסריגה.

"תבואי את" ענתה הבת בבכי.

"אני פה אם את רוצה תבואי" סיכמה האם ביובש את המצב.

"מטומטמת" התריסה בה הילדה.

זה הדליק כנראה את האמא, היא קמה בכעס ממקום מרבצה, בעיניים רושפות אש נגשה לילדה ובעודה עומדת מעל ביתה השרועה על הקרקע צעקה: "מאיפה למדת לדבר ככה, מה את סתומה?"

עכשיו היא הדליקה אותי. בתור שרברב חובב, אני רואה כי שימוש בז'רגון מקצועי כמו המילה "סתומה" שמור רק לנו חובבי האינסטלציה וכל שימוש חורג בהקשר אחר רק מוזיל את המונח. נגשתי בשקט אל שתיהן. חיבקתי את הילדה שהשתתקה (אולי מפחד) ואת האם הובלתי והושבתי בשקט על ספסל.

"את קראת לבת שלך סתומה" חזרתי על העובדות.

בחשדנות קלה, היא הנהנה לאשר, עדיין לא מבינה לאן המצב מתפתח.

"ראי" הסברתי ברוך "שאלת שאלה סגורה - מה את סתומה? בכל דרך שתענה הבת שלך היא תודה בעובדה שהיא בעצם סוג של צינור, תקני אותי אם אני טועה אבל רק צינור או צנרת יכולים להיות סתומים"

מבטיה החשדניים של האם גברו והיא שלחה בשקט יד לנייד לה. פירשתי זאת כהתעניינות גוברת בדברי והמשכתי.

"את הכנסת את הבת שלך למלכודת, אם תענה כן היא מודה שהיא צינור סתום ואם תענה  לא את בבעיה, כי ההפך של סתום זה זורם, אני לא בטוח שאת תרצי לתאר את הבת שלך בתור זורמת...."

ראיתי שהיא באמת מנסה להבין את אמירותי וכך קרה ש"סופר נני" שבי הלך ותפח

"ואם כבר לשאול אותה אם היא סתומה, אז לא בשאלה סוגרת שהתשובה היא רק כן או לא, להפך תפתחי את השאלה תרחיבי את הדמיון של הבת שלך תשתמשי בלמה או במדוע, למה את סתומה? יאפשר לבת שלך באמת לחשוב על הדברים, השתמשי במדוע ולמה , ולא רק בהאם את...

הן הביטו בי בעיני עגל, אחר האם התעשתה.

"זהו הפעם עברת כל גבול, אני מתקשרת למשטרה." והיא התקשרה - הסתומה.