מיכל מרום ישראלי - הבלוג של מיכל ישראלי - Michal Israeli

שלום עולם!

היי ושלום! הרהורים ומסעות בזמן אל מימדים אחרים,  מחשבות על דברים עדינים ויפים, חזקים ושבירים.

מיכל ישראלי - Michal Israeli

15/10/2018


היי ושלום!

הרהורים ומסעות בזמן אל מימדים אחרים,  מחשבות על דברים עדינים ויפים, חזקים ושבירים.