law1234 - הבלוג של law1234

האם היחסים בין בני הזוג משפיעים על הזכות לרשת ?

תרחיש: מעשה בבעל אכזרי אשר נהג להכות בברוטאליות את אשתו ולהטיל עליה את מוראו. האישה המוכה הוציאה נגדו צו הרחקה מהבית אך הוא לא חשש להפר אותו , נעצר ונידון למאסר ממושך בכלא. הבעל האכזר סירב להעניק לאשתו גט וכתב לה מבית הכלא , "כשאצא, אהרוג אותך." האישה טרודה בענייני היומיום, לא טרחה לערוך צוואה […]

law1234

18/05/2014


תרחיש: מעשה בבעל אכזרי אשר נהג להכות בברוטאליות את אשתו ולהטיל עליה את מוראו.

האישה המוכה הוציאה נגדו צו הרחקה מהבית אך הוא לא חשש להפר אותו , נעצר ונידון למאסר ממושך בכלא.

הבעל האכזר סירב להעניק לאשתו גט וכתב לה מבית הכלא , "כשאצא, אהרוג אותך." האישה טרודה בענייני היומיום,

לא טרחה לערוך צוואה והלכה לעולמה . הבעל טוען שהוא יורשה על-פי דין . קרובים אחרים טוענים , שלאור התאכזרותו כלפיה

אין הוא זכאי לרשת את אשתו .

תשובה: בחוק הישראלי , שלא כבכמה מדינות אחרות , אין התייחסות ליחסים בין בני הזוג , התעלמות ,

התאכזרות ואף התעללות של אדם בבן או בת זוגו אינן מונעות אותו מלרשת את בן או בת הזוג הנפטרים.

אילו במקרה זה הייתה האישה רוכשת צוואה ומבהירה שהיא מנשלת את בעלה ומותירה את רכושה לאחרים,

הרי שמובן מאליו שהבעל לא היה נחשב ליורש . אך בהעדר צוואה , הבעל יירש את אשתו.

בן הזוג זכאי למיטלטלין  שלפי המקובל הם "חלק ממשק הבית המשותף". מה נחשב לחלק

ממשק הבית המשותף ? 

כאמור , בן הזוג נוטל את המיטלטלין השייכים לפי המקובל ולפי הנסיבות למשק הבית המשותף , לפני חלוקת יתר העיזבון . מילת המפתח הנה "המקובל", ומה שמקובל כשייך למשק הבית המשותף אכן ייחשב ככזה . שימוש בחפצים מסוימים לצורך משק הבית המשותף מקנה גם הוא מעמד של "שייכים למשק הבית המשותף". מטילי הזהב בוודאי אינם נחשבים חפצים שכאלה, אך מכשירי חשמל כגון : מסכי הפלזמה יישארו בידיה של האישה . במקווה ומדובר בתמונה ששווה הרבה כסף ,התמונה תחולק במסגרת הירושה מאחר וסביר להניח שנרכשה לצורך השקעה .