looker - הבלוג של looker

הילדה שהרביצה לילד של החברים שלי

קרה שהרביצו לילד שלכם בגן הציבורי? למזלי הצלחתי למצוא רעיון מקורי שיפתור את הבעיה

looker

12/03/2013


יש לי פארק ליד הבית, יורד לי לשם בניחותא עם הילדים, יושב על ספסל ונהנה לראות אותם משחקים.

באה ילדה שאני לא מכיר, פניה כועסות ודחפה ילד של חברים שעמד בתור למגלשה, ראשו של הילד נחבט בסולם.

רצתי לילד לבדוק אותו ובמקביל חיפשתי את  האמא של המרביצה כדי לאפשר לה להגיב.

חבקתי את הילד של החברים ותרתי בעיני אחר אם המרביצה בעוד המרביצה עלתה לה בחיוך למגלשה.

הילד היה מופתע, למזלי לא נפתח לו שום דבר, נשמתי לרווחה.

מזוית עיני מצאתי את האמא, חבשה משקפיים ושיחקה בטלפון הנייד שלה, היא ראתה את התנהלות הבת שלה אבל לא עשתה כלום.

שמעתי פעם שאין ילדים רעים אלא ילד שרע לו, והילד הוא לא רע אלא רק המעשה ועוד דברים חשובים ונכונים. אבל הכל עכשיו נעלם.

חוסר האכפתיות של האמא בחיבור עם חיוכה היהיר של הבת המרביצה גרם לי לצאת מעצמי.

באתי לאמא. הילדה שלך הרביצה לילד בלי סיבה, אמרתי

כנראה שהוא הציק לה, ענתה ביובש תוך שעינייה עדיין מרוכזות במסך הטלפון הנייד.

הוא לא פגש אותה לפני זה, עניתי.

שתתמודד באה התשובה.

אין ברירה צריך ללמד אותה לקח.

חטפתי לה את הטלפון מהיד.

מה אתה עושה שאלה בהפתעה וניצוצות אימה הבהבו בעיינה.

עכשיו תהיי עם הבת שלך עניתי ותשמרי עליה טוב, למה היא מרביצה בלי סיבה.

האימה בעינה גברה, לא ממני פחדה היא פחדה. יכולתי לראות זאת, משהוא אחר הפחיד אותה

השיעמום.

מכיון שעוד נשארה בי טיפת הגיון הסברתי לה שאני מחרים לה את הטלפון למשך 10 דקות. משהוא שהיא יכולה לעמוד בו אם תתאמץ.

עכשיו האימה שבפניה הפכו לחוסר אונים, כל כולה היתה תחינה, רק לא לשחק עם הבת שלי, תן לי עונש אחר...

זה לא עונש (קראתי את מחשבותיה) זו מתנה...

זהו. כך זה נגמר (לפחות בדמיוני)

מאז ראיתי את אותה אישה והבת שלה כמה פעמים בפארק, אך מעולם לא החזיקה טלפון יותר, במקום זה היא מצאה עיסוק אחר.

(התחילה לסרוג)