הבלוג של עו"ד אודליה אלטמן

אודליה אלטמן – הכול על משפחה גירושין וירושה

אודליה אלטמן, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי כ-25 שנה. עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בדינים הקשורים לחיי המשפחה: ממשמורת, אבהות, ידועים בציבור ועד הנושאים הקשורים לגירושין וירושה. בנוסף לעבודתה משתתפת אודליה אלטמן כדרך קבע... +עוד

אודליה אלטמן, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי כ-25 שנה. עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בדינים הקשורים לחיי המשפחה: ממשמורת, אבהות, ידועים בציבור ועד הנושאים הקשורים לגירושין וירושה. בנוסף לעבודתה משתתפת אודליה אלטמן כדרך קבע בתוכניות הטלויזיה והרדיו השונות ומשתפת את קהל הצופים והמאזינים בסוגיות מתחומי עבודתה.

עדכונים:

פוסטים: 39

החל מדצמבר 2011

תשלומי הפנסיה הינם נכס משותף קלאסי, אשר מתחלק שווה בשווה בין הבעל והאישה במקרה של גירושין או פירוד. כך הוא על פי הדין, בין אם על פי חזקת השיתוף הפסוקה, ובין אם על פי הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון החקוק.

אלא מאי, במקרה הרגיל, הבעל והאישה אינם פורשים לגמלאות באותו מועד עצמו. לעתים, שנים רבות מפרידות בין מועדי תחילת תשלומי הפנסיה של שני בני הזוג. לעתים, יוצא אחד מבני הזוג לפנסיה קודם (להלן – פנסיה קודמת), כאשר בן הזוג האחר עודנו עובד. ייתכן שבן הזוג שטרם פרש משתכר בעבודתו יותר מאשר בן הזוג שכבר פרש מקבל כפנסיה.

האם מייד ברגע שבן הזוג הראשון מתחיל לקבל גמלה, עליו לחלוק אותה עם בן זוגו? האם אין בכך עיוות דין, כזה שיותיר כספים רבים יותר בידי בן הזוג שעדיין לא פרש? והרי יתכן שעד אשר יצא גם השני לפנסיה, הראשון אף לא יהיה עוד כלל בין החיים, ולא יוכל ליהנות משותפות נגדית בפנסיה של בן זוגו?

באופן דומה – מהו המועד להכללתה של פנסיה מוקדמת במסגרת הסדר איזון המשאבים? פנסיה מוקדמת הינה במהותה תחליף לשכר עבודה שוטף, ולא נכס הוני שנצבר ועומד לחלוקה. באופן רגיל אין בני הזוג זכאים לתבוע מחצית ממשכורתם או משכר עבודתם של בני זוגם (בסייג של חלוקת נכסי קריירה).

בדו”ח הוועדה לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, נדונה שאלת מעמד התשלומים אשר מתקבלים בפנסיה מוקדמת. בסעיף 2.2.2 של הפרק השביעי לדו”ח נאמר:

“2.2.2 פרישה מוקדמת במקרה של הסדר פרישה –

בצורה דומה סברה הוועדה כי במקרה של “פרישה מוקדמת” הממומנת על ידי המעביד, יש לראות בכספי הפנסיה המוקדמת כתחליף שכר לעובד ולא כקצבת פרישה. לכן, גם במקרה זה ממליצה הוועדה שפסק הדין העוסק בחלוקת קצבת הפרישה לא יחול עד למועד הפרישה, לפי החוק שחל עליו, ורק לכשיגיע לגיל זה יתחלקו הצדדים בקצבה”.

ההלכה הנוהגת

ההלכה הנוהגת כיום בבתי המשפט רואה בכספי פנסיה מוקדמת כדין פנסיה, למעט במקרים חריגים. בית המשפט העליון בבע”מ 1018/04 שמואל פרטוש נ’ אליס פרטוש (ניתן ביום 18.5.05 ) קבע  ביחס לפנסיה מוקדמת :

“זוהי הטבה סוציאלית רגילה שנועדה לאפשר למי שהפסיק את עבודתו בשל סיבות בריאות לאחר חמש שנות שירות, ליהנות מקצבת פרישה רגילה”.

בתמ”ש (י-ם) 1550/09 ע.נ נ’ א.נ  (ניתן ביום 21.12.12)  נקבע, כי תשלומים המהווים  תחליף

למשכורת,  ומשלא מדובר בפיצוי בגין כאב וסבל אישיים, הרי שמדובר בכספים משותפים.

בתמש (חד’) 5750/02 ס.ז. נ’ ד.ז (ניתן ביום 23.9.07 ) נקבע:

“פנסיה מוקדמת אף היא כלולה בזכויות הפרישה של העובד, ולפיכך הוא בגדר נכסי העתודה הכלכלית של המשפחה, ובתי המשפט למשפחה פסקו כך לא אחת.”

            ראה תמ”ש (ת”א) 14920/96 שנהב נ’ שנהב, מפי כבוד הש’ גייפמן (טרם פורסם).

ממכלול הפסיקה עולה כי באופן עקרוני, פנסיה מוקדמת דינה כפנסיה רגילה, והינה ברת איזון, אלא אם כן מדובר בפיצוי בגין כאב וסבל אישיים.

מקרים חריגים – שיקולי צדק

בתמ”ש 17930/02 י. ש. נ’ א.ש (ניתן ביום 16.9.07) נדון מקרה בו העברת חלק מסכומי הפנסיה, לאו דווקא מוקדמת, אלא אף קודמת בזמן, לבן הזוג השני, אשר עדיין עובד ונהנה מהכנסה שוטפת, עשויה להביא למצב של חוסר שוויון. נקבע כי במקרה כזה ניתן יהיה לעשות שימוש בסעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג , התשל”ג-1973 ,על מנת להצדיק התחשבות בנכסי קריירה, תוך הגעה לתוצאה המצדיקה חלוקה בלתי שווה של זכויות פנסיוניות והוצאת הפנסיה ממסגרת חזקת השיתוף.

ראה גם: בע”מ (מחוזי-חיפה) 363/06 פלונית נ’ פלוני, תק- מח 2007 (1) 7853, 7854 בו נקבע כי במקרה שהחלת חזקת שיתוף על נכס כלשהו גוררת חוסר צדק, ופוגעת למעשה בחלוקה שוויונית של הנכסים המשותפים בין בני הזוג, אזי אין זה מן הראוי להפעיל את החזקה. ההצדקה להחלת חזקת שיתוף היא ההנחה כי הגיוני שבני זוג מתכוונים לשותפות נכסים. ישנם מקרים בהם הנחה זו נסתרת. כאשר ניתוח העובדות במקרה מסיים מלמד שמבחינת כדאיות כלכלית ברור שאדם סביר לא היה מוכן להתחלק בפנסיה עם בן-זוגו, אין מקום לקבוע כי חזקת השיתוף תחול באופן אוטומאטי.

בית המשפט העליון בבע”מ 4623/04 פלוני נ’ פלונית, תק- על 2007 (3) 3215, 3220 (ניתן ביום 26.8.07) בעניין כושר השתכרות מוגבר נקבע :

“כללי החלוקה והאיזון ייקבעו ממקרה למקרה. טוב לה להלכה שתתפתח עקב בצד אגודל”.

בעקבות כך נקבע  בתמ”ש 17930/02, כי כל צד יישאר עם הכנסתו עד יציאת האישה לגמלאות:

“בהעדר כללי חלוקה ואיזון ולאור רוחב שיקול הדעת שהושאר בידי ביהמ”ש, כמצוין בבע”מ 4623/04, לאור התקופה  הניכרת בה חיו הצדדים זה עם זה, ולאור הכנסות הצדדים ולאור גילאי הצדדים, נראה כי קיימות סיבות המצדיקות גם במקרה זה, חלוקה בלתי שווה של זכויות הפנסיה ו/או הוצאת זכויות הפנסיה מתוך “קופת האיזון” וזאת בהתחשב במכלול הנתונים של בני הזוג ובמכלול נכסיהם ומשאביהם ובהתאם לרציונל הצדק והשוויון העומד בבסיס “הלכת השיתוף”.

בתמ”ש 27432/07 ר’ נ’ ר’, היו הצדדים חלוקים בשאלה, האם סכומים המתקבלים כפנסיה מוקדמת הינם ברי איזון. באותו עניין הבעל יצא לפנסיה מוקדמת בשל מצבו הבריאותי הלקוי ונכותו הצמיתה שכללה הגבלת ניידות, וקיבל סך של 5,798 ₪ לחודש. לטענתו- המדובר בשכר עבודה  ואין לכלול את  הפנסיה המוקדמת באיזון המשאבים.

האישה מצידה המשיכה לעבוד והכנסתה הייתה כ-15,000 ₪ לטענתו (או 11,000 ₪ לטענתה) לחודש. הפער בין הכנסות הצדדים היה אפוא משמעותי והעברת מחצית הפנסיה לתובעת הייתה מביאה למצב בו האישה תשתכר פי ארבע מבעלה בכל חודש

בית המשפט בדק ומצא כי העברת מחצית מכספי הפנסיה המוקדמת של הנתבע לתובעת, איננה הוגנת ואיננה צודקת ומותירה את הנתבע עם פחות מ-4,000 ₪ לחודש בלבד, בעוד שכרה של התובעת יגיע כדי 13,000 ₪ או 17,000 ש”ח לחודש (מדובר בחלק היחסי המשותף בנסיבות אותו עניין – קרי אותו חלק בפנסיה המתייחס לשנים שלגביהן הוכר שיתוף נכסים בין הצדדים).

השופטת מירז קבעה: “החלה אוטומאטית של חזקת השיתוף, על נכס פלוני, במקרה זה הפנסיה המוקדמת, עשויה להביא לתוצאה בלתי הוגנת ובלתי צודקת ובמיוחד נוכח העובדה, כי הנתבע נאלץ להקדים את יציאתו לפנסיה, עקב מצבו הרפואי ונכותו. אין ספק כי הקדמת הפנסיה, פגעה בהכנסתו של הנתבע, שהשתכר קודם לכן סכומים גבוהים יותר מן הפנסיה, ולכן נקבע כי אין לפגוע בו פעמיים, גם ע”י העברת חלק מהסכום לתובעת, כל עוד הינה עובדת ובעלת הכנסה הגבוה כמעט פי שלוש מהכנסתו. שהרי אילו היה נשאר לעבוד, הכנסתו הייתה גבוה יותר ולא היה נאלץ להעביר חלק משכרו לתובעת עד ליציאתו לגמלאות במועד.”

בנסיבות אלה, ועל מנת למנוע עיוות, נפסק כי הוצאת זכות הפנסיה המוקדמת של הנתבע, מתוך “קופת האיזון”, ולו לתקופה מוגבלת, ובהתחשב במכלול הנתונים של בני הזוג, ובמיוחד נוכח מצבו הרפואי ונכותו של הנתבע, עולה בקנה אחד עם רציונל הצדק והשוויון העומד בבסיס איזון המשאבים.

נקבע לבסוף כי כל צד יישאר עם הכנסתו וכי מועד איזון המשאבים יידחה עד ליציאת התובעת לגמלאות, כאשר עם יציאת התובעת לגמלאות יאוזנו מחדש הפנסיות של הצדדים באופן שווה בהתאם. יוער כי אין הכוונה לאיזון רטרואקטיבי, אלא מכאן ולהבא.

עוד מהבלוג של עו"ד אודליה אלטמן

תצוגה מקדימה

עו"ד אודליה אלטמן: כל מה שרציתם לדעת על דיני מזונות

עד מתי אב חייב לשלם מזונות לילדיו? לילדים עד גיל 18 מגיעים מזונות בשיעור מלא, ובעת שהם חיילים בצה"ל בשירות חובה, קרי עד גיל 20 לבת ועד גיל 21 לבן, מגיע להם שליש מהסכום ששולם עד גיל 18. האם קיים סכום מינימום של מזונות...

תגובות

פורסם לפני 7 years

כל מה שרציתם לדעת על הסכם ממון

מה הוא בעצם הסכם ממון? הסכם ממון הוא חוזה העוסק בממון, כלומר בכסף וברכוש, הנחתם בין בני זוג, כלומר בין גבר ואישה הנשואים זל"ז, או העומדים להינשא, או בין שני ידועים בציבור שגרים יחדיו ללא נשואים. כיום מקובל לחתום על הסכמי...

תגובות

פורסם לפני 7 years
תצוגה מקדימה

מחיר הבגידה

בעולם מושלם, בני זוג נשואים אמורים להיות נאמנים זה לזה, ולקיים יחסי מין רק האחד עם האחר. הקשר האינטימי של חיי אישות אמור להיות מונוגאמי, בלעדי, ולשקף את טוהר מערכת היחסים. האומנם זהו המצב? נהפוך הוא! הסטטיסטיקה מלמדת כי רוב...

תגובות

פורסם לפני 6 years

תגובות

טופ 20 - בלוגים

מתחברים לסלונה

הכתבות הנקראות ביותר

אסור לפספס

בחזרה למעלה