הבלוג של עו"ד אודליה אלטמן

אודליה אלטמן – הכול על משפחה גירושין וירושה

אודליה אלטמן, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי כ-28 שנה. עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בדיני משפחה, כגירושין וירושה: צוואות, הסכמי ממון, מזונות, משמורת, חלוקת רכוש, אבהות, ידועים בציבור, פונדקאות ועוד. בנוסף לעבודתה משתתפת אודליה... +עוד

אודליה אלטמן, עורכת דין ובעלת משרד עצמאי כ-28 שנה. עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בדיני משפחה, כגירושין וירושה: צוואות, הסכמי ממון, מזונות, משמורת, חלוקת רכוש, אבהות, ידועים בציבור, פונדקאות ועוד. בנוסף לעבודתה משתתפת אודליה אלטמן כדרך קבע בתוכניות הטלויזיה והרדיו השונות ומשתפת את קהל הצופים והמאזינים בסוגיות מתחומי עבודתה.

עדכונים:

פוסטים: 39

החל מדצמבר 2011

במאמר זה מראה עו”ד אודליה אלטמן מספר דוגמאות ותקדימים מן הפסיקה המראים כי אף כאשר האב הגרוש הינו נכה פיסית או נפשית או כאשר הוא אברך שתורתו אומנותו, אין זה פוטר או מפחית מחובתו לשלם מזונות לאשתו וילדיו. בתי המשפט הרבניים כמו גם בתי המשפט לענייני משפחה קבעו בעבר כי אין זה מספיק כי אדם מוכר כנכה ע”י המוסד לביטוח לאומי כדי להבטיח לו הקלות בתשלום במזונות.

22/04/2013

כיצד מתייחסים הדין והפסיקה לנכותו הפיזית או הנפשית של החייב במזונות? האם אב שהוכר כבעל אחוזי נכות יהיה פטור מתשלום מזונות עבור ילדיו? על פי הפסיקה, אפילו כאשר האב מציג אישור בדבר הכרה בנכות זמנית או צמיתה על ידי הביטוח הלאומי (להלן בהמשך גם – “המל”ל”), לא יהיה בכך די כדי לפטור אותו מחובת המזונות, או אף לצמצמה. ראה לעניין זה דברי כב’ השופטת אספרנצה אלון בתמ”ש (קר’) 16500/04 פלוני נ’ אלמונית (13/3/2006, פורסם בפדאור) :

מבחינה מהותית, קבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי איננה חזות הכול בדבר יכולתו של ‘הנכה’ לצאת ולהשתכר, לצאת ולהשלים את קצבת הנכות שלו; מבחינה ראייתית, אין די בהצגת אישור המל”ל על קבלת קצבת נכות כדי להביא לקביעה שיפוטית בדבר פגיעה מוחלטת ביכולתו של ה’נכה’ לצאת ולהשתכר; על הנכה להתכבד ולפרט בפני בית המשפט מהן המגבלות שבגינן ניתנה לו הנכות ולשכנע שאותן מגבלות, בין פיזיות בין נפשיות, מונעות ממנו באופן מוחלט לצאת ולהשתכר ו/או להשלים את הכנסותיו“.

יצוין עוד בהקשר זה, כי אף במקרים שבהם נקבעה נכות תפקודית ולא כל שכן רפואית שהוכרה על ידי המל”ל, ראו בתי המשפט לענייני משפחה לנהוג בזהירות בכל הנוגע לפטור ו/או הפחתת חיוב האב הנכה במזונות הילדים (ראה : תמ”ש (ת”א) 56702/04 א.א נ’ י.ו.א. (25/06/2006, פורסם במאגרים) – שם חויב אב המקבל קצבת נכות מלאה מהמל”ל (75% נכות כללית), במזונות בתו הקטינה בסך 1,265 ₪ בחודש ; עוד ראה בתמ”ש (קר’) 2440/05 נ.ח. נ’ נ.ז. (28/06/2006, פורסם בפדאור), גם שם חויב אב המתפרנס מקצבת נכות בלבד, אשר ויתר על כל זכויותיו בדירה לטובת האם בהסכם גירושין בין השאר חלף מזונות, בתשלום סך כולל של 2,200 ₪ לשלושה ילדים קטינים;

במקרה אחר חויב אב נכה בשיעור 100% המתנייד בעזרת כסא גלגלים בתשלום מזונות בסך 1,570 ₪ לאחד מילדיו, אך נקבע כי ביצוע החיוב ייעשה על ידי המל”ל בלבד (תמ”ש (ת”א) 82411/97 כ.ד. נ’ כ.י.(13/06/2002, פורסם בפדאור), כלומר לא דרך לשכת ההוצאה לפועל; למעשה, כך הושת החיוב על כתפי הציבור…

לאחרונה נקבע על ידי כב’ השופט ארז שני, כי אין זה ראוי לפטור אב המקבל קצבת נכות מהמל”ל ממזונות בנו הקטין וכי יש לחייבו בתשלום סך של 1,500 ₪ בחודש, וזאת כאשר השתכרותו של האב מהמל”ל בתוספת סיוע ממשרד השיכון הייתה בסך 2,720 ₪ בחודש (תמ”ש (ת”א) 25361-11-10 י.ד. נ’ י.ח. (24/05/2011, פורסם בפדאור)).

בתקדים אחר, האב הוכר בתחילה לתקופה זמנית כנכה בשיעור של 100%, ולתקופה מסוימת לאחר מכן עמדה נכותו הזמנית על שיעור של 65%, ואולם, נכון למועד מתן פסק הדין, האב כבר לא היה מוכר “כנכה” על ידי המל”ל, לא נקבעו לו אחוזי נכות קבועים והוא לא היה זכאי לקצבת נכות. כמו כן האב לא צירף כל ראיה ממשית אשר יש בה כדי למנוע ממנו לשוב ולהשתלב במעגל העבודה וחמור מכך לא צירף ראיות המצביעות על ניסיון אמיתי מצידו לעשות כן. ביהמ”ש קבע כי בהתאם לפסיקה לעיל, אפילו אם בסופו של יום ייקבעו לאב אחוזי נכות על ידי המל”ל, הרי שאין בכך כדי להביא לפטור אוטומטי מלמלא את חובתו לשאת בתשלום מזונות בנותיו. לבסוף נפסקו אפוא לשלושת הבנות מזונות בסך 5,010 ₪, כולל רכיב המדור.

אב שמוגבל גופנית או נפשית, או שאיננו עובד, אינו פטור אם כן מתשלום מזונות. דברים אלו נכונים אף באשר לאב שהינו תלמיד ישיבה, ועוסק בלימוד תורה במשך כל שעות היממה. גם במצב זה, נפסק כי אין בכך כדי לפוטרו מדמי מזונות ילדיו הקטינים, שכן:

“אין זה מן הראוי שאדם ישב באוהלה של תורה ואילו אשתו ובתו יחזרו על הפתחים. כבר אמרו חכמים (קידושין, כ”ט ע”ב), “ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה?” – בתמיהה.

הווה אומר, מה טוב ומה נעים שאדם מצליח לעסוק בתורה ולצאת ידי חובת הריחיים שבצווארו, אבל אם אינו יוצא ידי חובת הריחיים – יעסוק בתורה, תוך התעלמות ממזונות אשתו וילדיו? תמוה”

ר’ תמ”ש (ת”א) 27043/96 פלונית נ’ פלוני, תק-מש 2003 (2) 453).

אפילו בית הדין הרבני הגדול, הערכאה הדתית הגבוהה ביותר בישראל, האמונה על דיני ההלכה,  דוגל בגישה זו, וכך פסק:

“נראה לי כי אין כל סיבה שלא לחייב את הבעל במזונות מינימאליים של אשתו וילדיו. אברך כולל אינו פטור מחיובי הבעל לאשתו וילדיו. מעולם לא שמענו כי לאברכים כותבים כתובה שונה מאשר לשאר האנשים. חיובו של בעל במזונות אשתו הוא גם בכתובה…גם חיובו לילדיו הוא מעיקר הדין, ובפרט שאחד הילדים הוא למטה משש שנים.

נכונותן של נשים צדקניות ליטול את עול הפרנסה על כתפיהן בכדי לאפשר לבעל לעסוק בתורה לאחר הנישואין, היא התנדבות בלבד… אבל אם יישא אישה על מנת שלא יפרנס את הבנים בזה מסתבר שאין התנאי חל שהרי שאין זה זכות האישה לקבל מזונות עבור הילדים מה שחייב לזון בנים קטנים”

(תיק נ.א/192, נ.ב/143 אוחיון נ’ אוחיון).

בתקדים דומה, הדן אף הוא בתלמיד ישיבה, אברך שתורתו אומנותו, תמ”ש 21405-11-12 א’ נ’ א’ בבית המשפט למשפחה באשדוד, נקבע כי מן הראוי שהאברך יצא לעבודת יומו, על מנת לפרנס את בני משפחתו, וחזקה עליו כי יעשה לעצמו עיתות ללימוד התורה, כפי שעושים רבים וטובים. הגבר נמצא כשיר לעבודה, בהיותו אדם צעיר, בריא ומוכשר. נקבע כי גם בחור ישיבה יכול להשתכר לכל הפחות שכר מינימום, שעמד בעת הפסיקה על כ – 4,300 ₪ לחודש.  לפיכך נפסקו 2,750 ₪ למזונות זמניים עבור בנו של האברך. מנגד לא נפסקו לאשתו מזונות אישה זמניים, וזאת למרות שהייתה מטופלת בתינוק בן שנה וכבר הייתה בהיריון בשנית (!). בית המשפט קבע כי גם אשת האברך, בדיוק כמוהו, יכולה לצאת לעבוד, ופסק מזונות רק לבן המשותף.

למידע נוסף אודות עו”ד אלטמן

עוד מהבלוג של עו"ד אודליה אלטמן

תצוגה מקדימה

עו"ד אודליה אלטמן: כל מה שרציתם לדעת על דיני מזונות

עד מתי אב חייב לשלם מזונות לילדיו? לילדים עד גיל 18 מגיעים מזונות בשיעור מלא, ובעת שהם חיילים בצה"ל בשירות חובה, קרי עד גיל 20 לבת ועד גיל 21 לבן, מגיע להם שליש מהסכום ששולם עד גיל 18. האם קיים סכום מינימום של מזונות...

תגובות

פורסם לפני 8 years

כל מה שרציתם לדעת על הסכם ממון

מה הוא בעצם הסכם ממון? הסכם ממון הוא חוזה העוסק בממון, כלומר בכסף וברכוש, הנחתם בין בני זוג, כלומר בין גבר ואישה הנשואים זל"ז, או העומדים להינשא, או בין שני ידועים בציבור שגרים יחדיו ללא נשואים. כיום מקובל לחתום על הסכמי...

תגובות

פורסם לפני 8 years
תצוגה מקדימה

מחיר הבגידה

בעולם מושלם, בני זוג נשואים אמורים להיות נאמנים זה לזה, ולקיים יחסי מין רק האחד עם האחר. הקשר האינטימי של חיי אישות אמור להיות מונוגאמי, בלעדי, ולשקף את טוהר מערכת היחסים. האומנם זהו המצב? נהפוך הוא! הסטטיסטיקה מלמדת כי רוב...

תגובות

פורסם לפני 8 years

תגובות

טופ 20 - בלוגים

מתחברים לסלונה

הכתבות הנקראות ביותר

אסור לפספס

בחזרה למעלה