הבלוג של עו"ד מירית ענתבי

מבט לעבר העתיד: בדרך לשוויון מגדרי

האני מאמין שלי - "ידע הוא כח" - פ. בייקון. בראש ובראשונה, אני אשה, אם לשני ילדים מקסימים, הבן בשנות ה-20 לחייו, והבת בגיל העשרה, כאשר הפער הגדול ביניהם נובע מלידתו של "ילד שלישי"-קריירה מצליחה. ברוח האני מאמין שלי... +עוד

האני מאמין שלי - "ידע הוא כח" - פ. בייקון. בראש ובראשונה, אני אשה, אם לשני ילדים מקסימים, הבן בשנות ה-20 לחייו, והבת בגיל העשרה, כאשר הפער הגדול ביניהם נובע מלידתו של "ילד שלישי"-קריירה מצליחה. ברוח האני מאמין שלי אני בעלת שלושה תארים אקדמאיים ונטלתי חלק באינספור סימינריונים, בארץ ובחו"ל, בתחומי התמחותו של משרד עורכי הדין שאני עומדת בראשו. אני רואה עצמי כמשפטנית, ובהתאם מתבצעת העבודה במשרדי - תוך חשיבה מעמיקה, יצירתית ו"מחוץ לקופסא". כשני עשורי עבודה כשותפה במשרדים מובילים בארץ בצירוף צוות נדיר במקצועיותו, מאפשר למשרדי מתן מענה במגוון תחומי המשפט האזרחי-מסחרי, לרבות דיני משפחה, גירושין, ירושה, נדל"ן, דיני חוזים, דיני חברות, פשיטות רגל והסדרי נושים, דיני תקשורת, דיני קניין רוחני, לשון הרע ופגיעה במוניטין. הייתי מעורבת בהגשת הצעות חוק והצעות לתיקוני חקיקה לכנסת, ושותפה לכתיבתם, התגבשותם וחקיקתם של חוקים ותיקוני חקיקה. רוח ההתנדבות המלווה אותי מעת הילדות ועד עתה, נטלתי חלק בהקמת מרכז השופט חיים כהן (שופט בית המשפט העליון ז"ל) ששם לו למטרה להעניק הגנה משפטית ("פרו-בונו") לפרטים ולקבוצות אשר זכויות יסוד שלהם מקופחות. בנוסף שימשתי כמרצה במקצועות דיני חוזים, תורת המשפט ועוד במוסדות אקדמאיים שונים, ופרסמתי מאמרים רבים בתחומי התמחותי לטובת הציבור הרחב. כיום, אני נוטלת חלק במתן הרצאות כמרצה אורחת בתחומי התמחותי, וכן כמנחה ומרצה בכנסים. שמתי לי למטרה לפעול למען השגת שינויים חברתיים, הן ברמה החקיקתית והן ברמת ההלכה הפסוקה - בבתי המשפט, במטרה להביא לתיקונן של תופעות חברתיות בעייתיות בחברתנו, כאשר בעלת חשיבות עליונה בעיני - העדרו של שוויון מגדרי, אולם למען ההוגנות והצדק בהקשר לשני המינים, ובראש ובעליון - לטובת הילדים!

עדכונים:

פוסטים: 35

החל מאפריל 2015

היום תעלה לדיון בועדת השרים לחקיקה הצעת חוק פרטית של ח”כ מאיר כהן ויאיר לפיד, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה), התשע”ה–2015 כיום, גרושות שאינן מקבלות מהגרוש את דמי המזונות עבור הילדים, זכאיות לתשלום מהמדינה, וכפועל יוצא, הן מעדיפות שלא לצאת לעבודה. באמצעות קבלת תשלום ללא תלוש שכר ומכך, המדינה יוצאת נפסדת. עיקרו של התיקון: אותן גרושות שיצאו לעבוד, תמשכנה לקבל את התשלום מהמדינה, כאשר הכנסותיהן לא יובאו בחשבון. המטרה: לעודד נשים לצאת למעגל העבודה, ממגוון סיבות חשובות: לרכוש השכלה, להרוויח פרנסתן גם ליום בו יופסק תשלום המזונות, להקל על האב – אמנם, לא באופן מיידי, אך בעקיפין ובהמשך, להיטיב עם הילדים ועוד.. ועוד.

14/06/2015

חברות יקרות,
שמחה לבשר שניצנים ראשונים של עשייה מאומצת ורבת שנים בכנסת – החלו לנבוט!
היום תעלה לדיון בועדת השרים לחקיקה הצעת חוק פרטית של ח”כ מאיר כהן ויאיר לפיד, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה), התשע”ה–2015
פעילותינו, ובה גם של מר אסף דעבול (חבר מועצת העיר ראשון לציון ויוזם הקמת הועדה לזכויות הגבר), כבר בכנסת הקודמת, לרבות הגשת טיוטה מגובשת לתיקון בחוק “זכאות הבטחת הכנסה למשפחות חד הוריות” ולחוק “המזונות (הבטחת תשלום)”, לח”כ מאיר כהן וח”כ ושרים נוספים, הניבה תוצאות. אמנם, חלקיות, אולם זהו צעק נוסף קטן קדימה לעבר השינויים המהותיים הנדרשים.
כיום, גרושות שאינן מקבלות מהגרוש את דמי המזונות עבור הילדים, זכאיות לתשלום מהמדינה, וכפועל יוצא, הן מעדיפות שלא לצאת לעבודה או לעקוף את החוק באמצעות קבלת תשלום ללא תלוש שכר ומכך, המדינה יוצאת נפסדת.
עיקרו של התיקון: אותן גרושות שיצאו לעבוד, תמשכנה לקבל את התשלום מהמדינה, כאשר הכנסותיהן לא יובאו בחשבון.
המטרה: לעודד נשים לצאת למעגל העבודה, ממגוון סיבות חשובות: לרכוש השכלה, להרוויח פרנסתן גם ליום בו יופסק תשלום המזונות, להקל על האב – אמנם, לא באופן מיידי, אך בעקיפין ובהמשך, להיטיב עם הילדים ועוד.. ועוד.
כפי שציינתי, נוסחה של הצעת החוק שונה במספר פרמטרים מזו שהועברה בזמנו, ובנוכחית מתקיימים חוסרים והיא נעדרת התייחסות לנושאים חשובים, כאשר העיקריים! שבהם:
*חסרה תקרת שכר של הגרושה המאפשרת לה להמשיך לקבל מזונות מהמדינה.
*חסרות מדרגות של השתכרות, בהתאם להן תהיה זכאית לאחוז מדמי המזונות.
*חסרה מגבלת זמן (מספר שנים) לתשלום המזונות, ממועד יציאתה של הגרושה למעגל העבודה, והפחתת התשלום באחוזים על פני השנים.
*חסר תמריץ לעודד את הגרושה להתמיד בעבודתה.
*ההצעה נוגעת רק בהיבט ספיציפי, של אמהות גרושות, ונעדרת התייחסות למשפחות חד-הוריות ככלל.
*ההצעה שהוגשה בעבר מיטיבה יותר גם עם המדינה, ומתמרצת אותה לפעול לשינוי רוחבי וכללי.
סבורני, שהצעת החוק הינה צעד חיובי וחשוב, אך מזערי ביותר בעולם האי-שיוויוניות המתקיימת בכל נושא האחריות ההורית והכלכלית לילדים; כאשר רק הסדרה כוללת של נושא המזונות תוך יישום המלצות ועדת שיפמן, ובהמשך של נושא ההורות המשותפת והשיוויונית ברוח המלצות ועדת שניט – הוא שיביא לפתרון מלא, הגון והוגן כלפי שני המגדרים, אך חשוב מכל – עבור הילדים.

נוסח ההצעה הנוכחית:
הכנסת העשרים
יוזמים: חברי הכנסת מאיר כהן
יאיר לפיד
פ/70/20
הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה), התשע”ה–2015
הוספת סעיף 3א1.בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל”ב–1972 ס”ח התשל”ב, עמ’ 87. , אחרי סעיף 3 יבוא :

“הכנסה שאינה מובאת בחשבון3א.על אף האמור בכל דין, בחישוב ההכנסה של זוכה לפי חוק זה לא תובא בחשבון הכנסה ממשלח יד או מעבודה כמשמעותן בסעיף 2(1) ו-(2) לפקודת מס הכנסה דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ’ 120
.”
דברי הסבר
תכלית חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל”ב–1972 (להלן – החוק), היא להבטיח את תשלום המזונות לאישה ולילדים במקרים שבהם בן הזוג מתחמק מתשלום המזונות שנקבעו לו בפסיקת בתי הדין או בית המשפט לענייני משפחה. סכומים אלה שנפסקו נועדו לזון את הילדים ולשמש תחליף להכנסתו של האב למשק הבית, כך שאף שהוריהם נפרדו עדיין יהיו לילדים שני מפרנסים התומכים בהם. מזונות אלה לא נועדו להחליף את תמיכתה של האם בילדים.
לפיכך, יש פגם של ממש בהחרגתה של הכנסת האם מעבודתה מהמזונות המגיעים לה. זאת כיוון שכאשר ההורים נשואים ותומכים יחדיו בילדים, אין בעובדה שהאם עובדת כדי להפחית ממחויבותו של האב לתמוך בילדים.
המוסד לביטוח לאומי, שבא בנעלי החייב ומשלם את המזונות לאם, יכול להיכנס בנעליה ולתבוע את הסכומים שהוא משלם לאם מן החייב ולגבות אותם באופן יעיל יותר מהאם שאינה פנויה לגבות את המזונות המגיעים לה ולילדיה מן החייב. כל זאת, כאשר הרציונל העומד בבסיס החוק עדיין עומד על כנו.
חישוב הכנסת האישה לעניין תשלום המזונות מתמרץ את האישה לא לעבוד, כיוון שאז פוחתים המזונות שהיא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי, או לחלופין לעבוד בעבודה חלקית ללא דיווח או בעבודה מזדמנת שאינה מאפשרת קידום ועלייה בשכר ומחייבת את האישה להישאר במדרג עבודה נמוך וללא אפשרות יציאה מן המצוקה שאליה נקלעה וכך נפגעים גם ילדיה.
ההוראה הנוכחית, אשר מגבילה את האם ביציאה לעבודה משום שאם תעבוד עלולים לפחות מזונות ילדיה, מובילה למצב פסול שבו המשפחה מצויה במצוקה קשה ומתקיימת למעשה מהסכום המועט של המזונות, בבחינת מפרנס אחד – בניגוד גמור לתכליתם של המזונות.
לפיכך מוצע לקבוע בחקיקה כי אין להכליל את הכנסתה של הזוכה במזונות מעבודתה או ממשלח ידה בחישוב הכנסותיה לשם קביעת זכאותה למזונות.
הצעת החוק הוכנה בסיוע המחלקה המשפטית והמחלקה למדיניות חברתית של עמותת ידיד.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2422/19).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/3/20).
———————————
הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט”ו באייר התשע”ה – 4.5.15

הכותבת הינה בעלת משרד עורכי דין המתמחה במשפט אזרחי-מסחרי, לרבות דיני משפחה, גירושין וירושה, תיקי גניבת זרע, תיקי נזיקין בתוך המשפחה, פשיטות רגל והסדרי נושים בשילוב דיני אישות, הקמה וליווי חברות בכל תחומי המשפט, עריכת עסקאות מקרקעין, הסכמים מסחריים, תקשורת ולשון הרע. בנוסף, הכותבת גיבשה והגישה תביעה תקדימית בארץ שעילתה גניבת זרע ומתמחה בתביעות נזקים והפחתת מזונות קטינים במקרים אלו.

עוד מהבלוג של עו"ד מירית ענתבי

תצוגה מקדימה

'גברים אינם מתאבדים. גברים רק רוצחים' – טוענות המגדריסטיות!

אני אשה מצליחה ואני בעד שוויון! אז למה דפנה הקר והרדיקליות שונאות אותי? אני אמא. אני אשה. אני עורכת דין. אני בעלת 3 תארים אקדמאיים. אני מצליחה. וכן, אני מודה באשמה - אני אחראית לכך שמתלונן/נת שווא יועמדו לדין פלילי! אני אחראית...

תסמונת הניכור ההורי | המאבק על הקשר עם הילדים | כלים משפטיים לתקיפת התופעה

אקדמות מילין וודאי מוכר לרבים מכם הסיפור הבא: גירושין, הילדים מגיעים לאב (בדרך כלל שכיח לגבי המגדר הגברי) בחוסר רצון, מתלוננים, עושים פרצופים, הורסים במכוון חפצים, במקרים חמורים נוטלים מדירתו של האב בלא ידיעתו חפצים...

תגובות

טופ 20 - בלוגים

מתחברים לסלונה

הכתבות הנקראות ביותר

אסור לפספס

בחזרה למעלה