עדי בלדרמן

חברת ועד מנהל בתנועת "קול אחד" הפועלת לקידום פתרון שתי המדינות ומרצהבמדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה

עדכונים:

פוסטים: 28

החל מאוגוסט 2014

בחזרה למעלה