הבלוג של אורנה שפטר

המגשרת

שמי אורנה שפטר, אני עו"ד ועובדת סוציאלית, עוסקת בגישור גירושין, גישור זוגי וגישור משפחתי, ומנחה קבוצות של נשים וגברים בתהליכי פרידה וגירושין. נשואה, אם לשני בנים ובת. משרדי נמצא בר"ג, מקבלת גם ברמת השרון. הבלוג משלב בין... +עוד

שמי אורנה שפטר, אני עו"ד ועובדת סוציאלית, עוסקת בגישור גירושין, גישור זוגי וגישור משפחתי, ומנחה קבוצות של נשים וגברים בתהליכי פרידה וגירושין. נשואה, אם לשני בנים ובת. משרדי נמצא בר"ג, מקבלת גם ברמת השרון. הבלוג משלב בין מידע משפטי, סיפורים מחדר הגישור, מקבוצות התמיכה ומחיי.

עדכונים:

פוסטים: 78

החל מיוני 2015

יעל ורד מאת יעל ורד, עו”ד ומגשרת

מהם חיוביו של בעל כלפי אשתו? מתי אישה זכאית למזונות? 
לבעל מספר חובות כלפי אשתו על פי דין תורה. אחת העיקריות שבהן היא החבות לשאת במזונותיה, כלומר מחובתו של בעל לפרנס את אשתו, למעט במקרים חריגים (כמו : מורדת, עזיבה לא מוצדקת של הבית או קיום יחסי מין עם גבר אחר). הדין העברי לא השתנה עם השנים וגם כיום, כאשר ישנן נשים רבות בעלות מקצוע ויכולת להתפרנס בכוחות עצמן – חיובו של הבעל לפרנס את אשתו – שריר וקיים. ישנם מספר כללים יסודיים לגבי זכותה של האישה למזונות. ההלכה אומרת: “עולה עמו ואינה יורדת עמו” לפיכך יכולה אישה לדרוש מהבעל כי תחיה בהתאם לרמה שמצבו החומרי והחברתי של הבעל מאפשר, ומאידך לא תרד לעומת המצב בו חיתה בטרם נישאה לו. האישה רשאית לאותה רמת מחיה שהבעל מאפשר לעצמו, ורמת חייה נובעת באופן ישיר מהשתכרותו ומהכנסותיו ממקורות אחרים. מאחר והאישה “עולה עמו” רשאית האישה לקבל את מזונותיה “לפי עושרו ולפי כבודו”. ובעל אינו יכול לדרוש מאישה להסתפק ברמת חיים נמוכה, אם ידו משגת רמה גבוהה יותר.בשונה מחובת המזונות כלפי ילדים, שבהם ישנה הבחנה בין המזונות ההכרחיים המינימליים לצורך קיומו של הקטין ומזונות מדין צדקה ,מזונותיה של אישה כוללים את כל הצרכים הדרושים לאישה- כפי שהורגלה בבית בעלה לרבות : מזון וכלכלה, מדור והוצאות אחזקת המדור, ביגוד והנעלה, קוסמטיקה, הוצאות רפואיות, הוצאות רכב ו/או נסיעות, חופשות בארץ ובחו”ל, בילויים, תרבות, חוגים, טלפון נייד, עיתונים וספרים, מתנות וכיוצא בזה.

מזונות זמניים- מטרת המזונות הזמניים, הינה לשמר את המצב הקיים כפי שהיה ערב פתיחת ההליכים המשפטיים בין בני הזוג שעניינם נדון בפני בית המשפט. לכן, המטרה היא להציג בפני בית המשפט תמונה של רמת החיים המשפחתית, אך לא תמיד ישנן ראיות חיצוניות מספיקות לתאר את רמת החיים בפועל, לעיתים נוצר קושי כלכלי (אמיתי!) בסמוך לסכסוך או שינוי בצרכים בסמוך למשבר הזוגי כתוצאה ממנו – כל אלה מקשים מאוד על קביעת המזונות הזמניים. לגובה המזונות הזמניים ישנה פעמים רבות משמעות ניכרת שכן היא קובעת את “אורך הנשימה” של כל אחד מהצדדים במהלך ניהול ההליכים המשפטיים. ייתכן, כי אישה שלא נפסקו לה מזונות זמניים, או שהמזונות הזמניים שנפסקו לה הינם בשיעור נמוך כך שתמצא במצב נחות כל כך, אשר יוביל אותה במסגרת משא ומתן לגירושין, או במהלך התדיינות ממושכת, לוותר על זכויות המגיעות לה. מאידך, יש להביא בחשבון, כי פסיקת מזונות זמניים גבוהים במיוחד, אשר עלולה להוביל את הבעל לחובות או העדר יכולת תפקוד כלכלית, כאשר מנגד האישה יכולה לחיות ברווחה, אף זו סיטואציה לא תקינה, שעלולה אף היא להביא את הבעל לוויתורים מפליגים כתוצאה מהלחץ הכלכלי בו הוא נתון.

מעוכבת מחמתו
המקרה היחיד בו אישה שיש לה הכנסה מספקת זכאית גם למזונות הוא בנושא של “מעוכבת מחמתו”.
כאשר בית הדין הרבני נותן פסק דין המחייב את הצדדים להתגרש והבעל מסרב לכך, רשאית האישה וזכאית היא להגיש תביעת מזונות בעילת “מעוכבת מחמתו.”.
בדרך כלל הגשת תביעה כזאת תזרז את הסכמתו של הבעל לשתף פעולה ולהתגרש.
כאשר הסכימה (התרגלה) האישה לרמת חיים מסוימת, היא זכאית להמשיך ולנהוג על פי רמת חיים זו, וחובתו של בעלה לספק לה כל מחסורה לאור מה שהסכימה קודם.

האם כאשר בני הזוג אינם חיים יחד זכאית האשה למזונות מבעלה
אישה אשר עזבה את הבית – האם זכאית היא למזונות? בדרך כלל אין האישה זכאית למזונות אלא אם היא חיה עם בעלה, אולם לכלל זה יש חריגים רבים. אם הם חיים בנפרד יש להבחין בין מצב שבו הבעל עזב את הבית או אם האישה עזבה. אם הבעל עזב את הבית זכותה של האישה למזונות איננה נפגעת ואין הבעל יכול להשתחרר מחיוב בטענה שהוא עזב.
אם האישה עזבה את הבית בדרך כלל מפסידה היא את זכותה למזונות שכן חובת הבעל לתת לה את מזונותיה קיימת רק אם היא חיה עמו שכן אם עזבה את הבית אין היא יכולה לקיים את החובות המוטלות עליה כלפיו מתוקף הנישואין. אולם, אם יצאה האישה את הבית מחמת “טעם מבורר” לא תפסיד את מזונותיה.
על פי הפסיקה על אישה לספק “אמתלא קלה כנוצה” כלומר צידוק מינימלי לעזיבתה על מנת שלא תפסיד את זכותה למזונות..
טעם מבורר הוא כל סיבה שתראה מוצדקת בעיני בית הדין או בית המשפט כמו: אלימות של הבעל כלפי האישה, יחס רע של הבעל כלפי האישה, התעקשות של הבעל כי תגור עם אמו או בני משפחה אחרים שלו וסיבות נוספות המעכירות את שלוותה ופוגמות בחייה..
מובן שאישה אשר קיימה יחס אישות עם גבר אחר או עזבה את בית בעלה בלא סיבה מוצדקת מפסיקה את מזונותיה.

מהי אשה מורדת, והאם היא מפסידה זכותה למזונות
אישה מורדת עשויה להפסיד את מזונותיה. “אישה מורדת” הינה אישה המסרבת לחיות חיי אישות עם בעלה, כלומר מסרבת לקיים עמו יחסי מין. קיום יחסי אישות הינו אחת מארבע חובותיה של אישה כלפי בעלה. אישה שאינה עושה את שאר המלאכות שהינה מחויבת בהן כלפי בעלה, אינה נחשבת מורדת, ורק סירוב לחיי אישות יכול לגרום להכרזת אישה כמורדת.

מתי מסתיימת חובתו של הבעל לשלם את מזונות האשה 
בעקרון אישה זכאית למזונות עד לביצוע הגט בפועל. בעל חייב לשאת במזונות אשתו כל עוד הם נשואים ובתנאי שלא ניתן פסק דין הקובע אחרת. בעל אינו חייב במזונות גרושתו, גם אם היא אם לילדיו וגם אם היה נשוי לה שנים רבות, אלא אם כן הסכים לכך באופן מפורש בהסכם ממון שכן או הסכם גירושין, שכן החיוב פוקע ביום הגט.

צו למדור ספציפי הינו צו שיכולה האישה לקבלו אך ורק בבית הדין הרבני, והוא מונע מן הבעל למכור את דירת מגוריה, גם אם הדירה שייכת לו – כולה או חלקה. המדור הספציפי מהווה חלק מזכות האישה למזונותיה. גם כיום, פסק דין למדור ספציפי יגרום לעיכוב ביצוע של פסק דין לפירוק השיתוף בדירת המגורים המשותפת של הצדדים, אף אם פסק הדין לפירוק השיתוף ניתן בבית המשפט האזרחי, הוא בית המשפט לענייני משפחה.

 עו”ד ומגשרת יעל ורד, משרד עו”ד לענייני משפחה וירושה, שד’, בן גוריון 33 הרצליה, טל’: 09-7667020 , 052-2717759, .מייל [email protected]

עוד מהבלוג של אורנה שפטר

תצוגה מקדימה

האם ניתן לחתום על הסכם למזונות ולמשמורת לפני שילד נולד?

מאת: נטלי ברדוגו, עו"ד המשפחה היום כבר אינה מורכבת בהכרח מזוג, גבר ואישה הנשואים ומביאים ילדים. המציאות היום היא שונה ומכתיבה פתרונות שונים מהבאת ילדים לעולם לאחר נישואים...

טובת הילדים בהליכי גירושין

רבות דיברו על טובת הילדים בהליכי גירושין, טובת הילדים, הפכה לסלוגן ואף למס שפתיים אצל אנשי מקצוע רבים. פעמים רבות, כששני הצדדים מתגרשים ויש להם ילדים, בני הזוג נכנסים...

תצוגה מקדימה

אלימות כלכלית לאחר גירושין

מאת: הילה נדב, עו"ד אנחנו שומעות בכותרות על אלימות כלכלית ולא מבינות מהי ובכלל כלכלה נשמע כמשהו לא מאיים מהי אותה תופעה ומדוע היא נקראת כך? אלימות כלכלית הינו סוג של אלימות נפשית,  במסגרתה הגבר מנסה לשלוט באישה תוך כדי...

תגובות

פורסם לפני 4 years

תגובות

טופ 20 - בלוגים

מתחברים לסלונה

הכתבות הנקראות ביותר

אסור לפספס

בחזרה למעלה