הבלוג של law1234

law1234

עורך דין רגב אלקיים הנו שותף וממייסדי משרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'. עו"ד אלקיים הנו בעל ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי שוטף וליווי מקיף לחברות, עסקים ואנשים פרטיים בתחום המשפט המסחרי ובכלל זה נדל"ן, תאגידים,... +עוד

עורך דין רגב אלקיים הנו שותף וממייסדי משרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'. עו"ד אלקיים הנו בעל ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי שוטף וליווי מקיף לחברות, עסקים ואנשים פרטיים בתחום המשפט המסחרי ובכלל זה נדל"ן, תאגידים, אגודות שיתופיות, צוואות וירושות וייצוג בבתי משפט.

עדכונים:

פוסטים: 69

החל ממאי 2014

 

עם פטירתו של אדם זכאים יורשיו, בין אם על-פי דין ובין אם על-פי צוואה, לקבל את עיזבונו של הנפטר לרבות נכסי נדל”ן, ומיטלטלין ( כספים, כלי רכב, מניות, תכשיטים וכו’).

תחום דיני הירושה מכיל בחובו סוגיות סבוכות ומורכבות, בעלות השלכות כלכליות ורגשיות.

העיסוק בכל הקשור בפטירה ובמוות טעון ביותר מבחינה רגשית, שכן הירושה, מטבעה, נוגעת לסוף דרכו של אדם אחד ולהמשך דרכו של אחר. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מן הצורך להסדיר את הענייניים הרכושיים הנובעים מכך, בין אם במהלך חייו של אדם (באמצעות צוואה) ובין אם לאחר פטירתו.

יורש יכול להסתלק ממלוא חלקו בעיזבון או מקצתו , רק לאחר מות המוריש ולפני שחולק העיזבון (סע’ 6 (א)).

היורש יכול להסתלק מחלק זה או אחר מן העיזבון כולו. אך לא מנכס מסוים .

ההסתלקות תהיה בכתב, בצורת תצהיר ותציין בנוסף לפרטיו האישיים של המסתלק .

אף את שעורי הסתלקותו ולטובת מי הסתלק.

מי שהסתלק רואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה . ליורש מותר להסתלק לטובת אדם אחר מסוים (או אנשים מסוימים), בתנאי שאלה יהיו בן-זוגו או ילדיו של המוריש (סע’ 6 (ב).

במידה והמסתלק הינו קטין או פסול דין , יש לציין זאת בתצהיר ההסתלקות ,והסתלקות זאת טעונה אשור בית המשפט(סעיף 6(ג). תק’ 316).

הסתלקות על תנאי-בטלה (סע’ 6 (ד)).

השאלה  אם פלוני הסתלק מחלקו בעיזבון אם לאו הינה שאלה שבעובדה ,

בתקופה שבה רשאי יורש להסתלק מחלקו בעיזבון(ז”א לאחר מות המוריש ולפני שחולק העיזבון)רשאי הוא בהסכם בכתב בלבד, להעביר או לשעבד את מלוא חלקו או מקצתו בעיזבון (סע’ 7 (א)).  כמו כן רשאים נושי היורש לעקל חלקו בעיזבון.

העברה , השעבוד והעיקול – אינם מקנים זכות , אלא כפי המגיע לאותו יורש בחלוקת העיזבון והן שוללים מהיורש את הזכות להסתלק מחלקו בעיזבון (סע’ 7 (ג)). מכאן עולה , שאדם אשר הוטל עיקול על חלקו בעיזבון או על חלק ממנו , אינו יכול להסתלק מהעיזבון . אך אדם שהסתלק מהעיזבון ותצהיר על כך מצוי בתיק בית המשפט (אף אם לא ניתן עדיין צו) ואחר כך עוקלו נכסי העיזבון- העיקול לא יתפוס , כי הוא הסתלק מהעיזבון לפני העיקול “ורואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה” . יורש שהעביר או ששיעבד את חלקו בעיזבון שטרם חולק, אין הדבר פוגע באחריותו לחובות העיזבון(סע’ 130 (א)).

העברה ושעבוד שנעשו ע”י קטין , ומי שהוכרז פסול דין , טעונים אשור בית המשפט (סע’ 7 (ב)).

יורש אינו יכול להעביר את זכויותיו בנכס מסוים , לשעבדו , ואין אפשרות להטיל עיקול על נכס מסוים , כל עוד לא חולק העיזבון (סע’ 7 (ד)). הוראה זאת באה לאפשר חלוקת נכסי העיזבון בעין , נכס כנגד נכס, כמפורט בסע’ 112 לחוק הסכם בדבר ירושתו של אדם או ויתור על ירושה שנעשו בחייו של המוריש – בטלים (סע’ 8 (א)).

לאור כלל הפרשנות הנ”ל נקבע כי הסעיף “אינו אוסר עסקאות העיזבון, אלא הוא אוסר עסקאות “בירושה”:מה שאסור הוא לפי סעיף 8 (א) אינו הסכם הנוגע לעזבונו העתיד של המוריש אשר עודנו ובודאי, לא הסכם בדבר נכס מסוים מנכסי עזבונו . האיסור חל אך ורק על הסכמי ירושה – והם אינם אלא הסכמים המתיימרים להעביר יורש מירושתו או לעשות ליורש את מי שאינו יורש לא על-פי דין ולא על-פי צוואה ככתוב בחוק. המדובר הוא בהענקה או שלילה של זכות ירושה , ולא בעסקאות הנוגעות לנכסי העיזבון”.

הסכם לשינוי סדרי הירושה הקבועים בחוק- בטל : אולם אם הסכימו שני אחים מה יעשו בנכסים מסוימים שיפלו להם בירושה – ההסכם תקף, וההתחייבות כשרה ותופסת , אם יפול הנכס בירושה , תקוים ההתחייבות , לא יפול – לא יוכל ולא יצטרך לקיימה.

מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל לאחר מותו של הנותן , יכולה להיעשות אך ורק ע”י צוואה(סע’ 8 (ב)).

דין יורשיהם של שנים שמתו כאחד

החוק קובע (סע’ 9) סדר עדיפות לירושת עיזבון של שנים או יותר שמתו יחדיו ולא נקבע מי מהם מת תחילה .

במקרה והתובע הוא יורש ודאי , ז”א מי שיהיה יורש, אף אם האחד מת קודם לרעהו, הרי הוא עדיף על יורש ספק , ז”א מי שהיה יורש רק אם אחד הנפטרים היה מת תחילה .

במקרה ושני התובעים הם יורשי ספק- יזכה התובע שהוא בן זוגו או קרובו של המוריש שאת עזבונו מחלקים.

בין יורשים באותה דרגת עדיפות , כמוסבר לעיל , יחולק העיזבון לפי כללי החלוקה שבירושה ע”פ דין , אלא אם כן הותיר המוריש צוואה .

יורש יחיד

במקרה שח יורש יחיד , בין ע”פ דין ובין ע”פ צוואה , הרי מובן שהוראות החוק בדבר חלק בעיזבון חלות על העיזבון כולו (סעיף 145).

 

 

 

עוד מהבלוג של law1234

האם היחסים בין בני הזוג משפיעים על הזכות לרשת ?

תרחיש: מעשה בבעל אכזרי אשר נהג להכות בברוטאליות את אשתו ולהטיל עליה את מוראו. האישה המוכה הוציאה נגדו צו הרחקה מהבית אך הוא לא חשש להפר אותו , נעצר ונידון למאסר ממושך בכלא. הבעל האכזר סירב להעניק לאשתו גט וכתב לה מבית...

האם יש לקרובי הנפטר זכות מיוחדת בדירת המוריש?

תרחיש: גלית ומשה , זוג נשוי, חיו בדירה שירש משה מסבתו. משה נפטר בגיל צעיר יחסית . הוריו של משה התגוררו עם בני הזוג בבית. בנוסף נולדו לבני הזוג ילדים , ובן הזקונים , יאיר, עדיין התגורר בבית עם חברתו, שיר. משה נישל ...

השמדת צוואה וזיופה

השמדת צוואה בשוגג סעיף 5(א) (2) דנה בפסלות יורש אשר הורשע בהעלמת או השמדת צוואה, או זיופה ותביעה על-פי צוואה מזויפת. ברור, שכוונת הסעיף הינה לפסלות יורש כאשר...

תגובות

טופ 20 - בלוגים

מתחברים לסלונה

הכתבות הנקראות ביותר

אסור לפספס

בחזרה למעלה