הבלוג של itamarbdor

מי אני ומה שמי?

עדכונים:

פוסטים: 67

החל מדצמבר 2014

בואו להיות שותפים בקריאה/גריסה של ספר זוהר-

בואו לאחוז בעץ החיים.

ספר הזוהר הוא כח רוחני אדיר מימדים, כמעין תרופה אטומית רוחנית לכל העולם הזה, זו התרופה האולטמטיבית והיחידה בדור אחרון זה שמעיד רשב”י שיכולה להוציא ברחמים את עם ישראל מהגלות, מהחושך הרוחני, מהצרות, מהמחלות, מהייסורים האינסופיים ישראל והעולם כולו אל הגאולה הכללית והשלמה, כמו שהבטיח רשב”י: “בדא יפקון מגלותא ברחמי” .

. ספר הזוהר נכתב ברוח הקודש וכולל את סודות של סדר הכוחות עליונים ופנימיים של כל הבריאה כולה וגם כוחות של קודם הבריאה, וכידוע התורה כתובה רק מראשית הבריאה- ששת ימי הבריאה, אולם ספר הזוהר עוסק גם בקודם הבריאה ( למשל בספר זוהר בראשית – “כתוב שהבריאה של ששת ימי בראשית היא אחרי הרבה מאד תהליכים ארוכים ועצומים וגדולים שהתרחשו קודם לכן ונשברו – ואדם הראשון נוצר ביום השישי לבריאה- שמשם מתחילה להכתב תורתינו הקדושה- בריאת ששת הימים והאדם , וצריך להבין שאדה”ר בא לתקן את עולם התוהו שנשבר שהיה קודם הבריאה, אבל בגלל חטאו, הוצרכנו לרדת לעולם גשמי זה ולתקן את כל מה שחטא).

איך פועלת בשמיים הקריאה של הזוהר?

ואיך יתכן שהזוהר פעול את פעולתו בקריאה גם ללא הבנה?

הדבר נמשל לחולה שבא לרופא ומבקש רפואה. הרופא נותן לחולה כדור כתרופה. החולה נוטל את התרופה ומבריא, ולא מתפלא ושואל הרופא: איך זה יתכן שהכדור ריפא אותו? אלא כפשוטו, מבין שאם ישמע להוראות הרופא הוא יבריא.

ואותו דבר עם הזוהר הקדוש, אפשר לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק ולדעת שקריאה בזוהר הקדוש, היא כאחיזה בעץ החיים, שהוא שורש לכל התיקונים של כל העולמות ונפש האדם בפרט. ואנו עם ישראל, כנסת ישראל, הם בסוד “יעקב חבל נחלתו” שהוא כמו החבל שאפילו אם הוא ארוך מאד, אם תנענעהו בקצהו התחתון יתנועע הצד העליון בעל כורחו (שומר אמונים פרק י”ד), וכל זמן שאדם קורא בזוהר הקדוש הוא נאחז באותו אילן הקדוש- עץ החיים, והכל לפי אחיזת נשמתו, ולפי הערך שזיכך חלק נשמתו כך נאחז באילן הקדוש.

מי לא רוצה להיות שותף לכח הזה?

מה המשמעות של הגרסא?

איך זה עובד? כמו בגשמיות ,כאשר אדם קורא לחברו בשמו, הוא מפעיל ומעורר אותו לתגובה אליו, בדומה לכך כאשר אנו קוראים אותיות ומילים מהזוהר הקדוש, כל אות היא כח, וצירוף האותיות של המילים המיוחדות שנכתבו ברוח הקודש- יוצרים כוחות מיוחדים וקדושים שמתקנים את כל העולמות העליונים, וגם מתקנים את נפש האדם, כי גם נפש האדם היא רוחנית והיא חצובה מכל העולמות הרוחניים. ולכן כאשר אדם קורא בזוהר, הוא כמו יוצר ומפעיל מנגינה אלקית בעולמות העליונים שמנענעת את השורשים העליונים ומפיחה בהם רוח וחיות ותיקון, ואז הם מצד עצמם מוריקים את כל השפע והברכה, למי שעורר אותם, קרי האדם שקרא.

כי ידוע ע”פ תורת הסוד שמה שהתחתון מעורר בעליון, העליון משפיע אל התחתון בדיוק את אותו השיעור שהוא עורר בו.

יש פתגם שאומר: שהתלמיד מוכן המורה מגיע…מה זה אומר? שאדם משתוקק למשהו (אמיתי- מצד האמת של התורה)הוא יקבל מה שהוא מבקש, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק.

לכן שאדם במעמקי ליבו נושא תפילה שהוא רוצה להשפיע, שהוא רוצה לזכות את הרבים, שהוא רוצה להביא גאולה לעולם, זה בדיוק מה שהוא יקבל מלמעלה לפי תפקידו ושליחותו בעולם, כי בדיוק בשיעור שהוא רוצה ומפעיל השורשים העליונים- זה מה שהוא יקבל כאן למטה.

הרופא, איך זה יתכן שהכדור ריפא אותו

עוצמתו של ספר הזוהר- הוא בכך שהוא הפנימיות של כל העולמות . וכל דבר גשמי הוא תמיד תולדה של דבר רוחני. כמו שאדם פועל וזז ועושה דברים רק לאחר שרצה וחשב עליהם., כך הזוהר היא הפנימיות והסודות של תורתינו הקדושה- המתקן את כל החלק הפנימי של העולמות והחיצוני נתקן מאליו

ברגע שקוראים בזוהר הקדוש- – אנו אוחזים בעץ החיים- אנו מתחברים לכוחות שורשיים עליונים שמתקנים את כל הבריאה כולה ובעיקר תיקון של פנימיות העולמות, שהיא נשמת האדם. ולכן קריאת וגריסת הזוהר, מתקן את נפשו של האדם בשורש, ולכן חוסכת ממנו הרבה סבל וייסוריים שהיו צריכים לרדת אליו בעולם הזה ע”י ניסיונות קשים, ולכן אם תקן את נפשו בשורש, אין כבר צורך לייסר אותו ב”ענפים”, שמתבטאים בכל מיני התנסויות קשות בעולם הזה, ולכן הרגיל לגרוס הרבה זוהר, נמתקים מעליו הרבה מאד דינים, ומתבטלים מעליו גזרות קשות וחולאים רעים , שהיה צריך לתקן אותם בייסורים נפשים וגשמיים, וכאן יש לנו דרך רוחנית ו”אלגנטית” לתיקון נפשי.(כפי שכל התנהלות של האדם בעולם הזה תלויה במחשבה בריאה ומתוקנת שיש לו ואז פעולותו יהיו לברכה ותועלת, כך אם אדם מתקן נפשו בשורשו- ולא הצטרך לרדת להתנסויות קשות ומצערות. ובגלל שרק עם ישראל נקראים אדם ,והאדם הוא הפנימיות של כל העולמות, ולכן כל יהודי/ה שקוראים בזוהר, מתקנים את כל הבריאה כולה, כי הם פנימיות העולמות. וכל הבריאה תלויה בהם וכל אומות העולם, הם כעפר לרגלהם. ולכן אין שום כח בעולם שיכול לגבור על ישראל אם כל ישראל יקראו בזוהר הקדוש-

ולכן ידוע ע”פ הזוהר הקדוש- שכל נשמות ישראל הם נשמה אחת- של אדם הראשון, ורק הגופים שלנו את ניפרדים. ובעצם כולנו אדם אחד- שהוא אדה”ר. (ונפשות הגויים נוצרו רק כתוצאה מחטא אדה”ר)

ולכן כל פעולה שאנו עושים בקריאה משפיעה על כל נשמות ישראל.

 

 

, לכן צריך להבין את הזכות שאנו בכלל אוחזים בספר הזוהר הקדוש, אנו אוחזים בפוטנציאל רוחני אדיר, שברגע שאנו קוראים אותו, אנו מפעילים את כל שורשי העולמות הרוחניים, באמצעות דיבור הפה שלנו בקריאת הזוהר אנו כמו מפעילים מרכז בקרה של אורות רוחניים אדירי מימדים, שמפעילים ומוריקים שפע לכל האנושות והבריאה כולה.

 

ואחים ואחיותינו היקרים מי שחפץ בגאולת עם ישראל, ורוצה להיות שותף לקב”ה שותף לרשב”י בתיקון הבריאה והובלת עם ישראל לגאולה השלמה יצטרך אלינו בגריסת ספר הזוהר, בו תהיה חלוקה, כך שיחד נזכה לעשות הרבה סיומי זוהר, כי ידוע, כל המשתתף בקריאה של חלק מספר הזוהר, נחשב לו כאילו קרא את כל הזוהר הקדוש, והזכות היא אינסופית, ומי יוכל לשער את גודלה ומעלתה ושכרה האינסופי שעין לא ראתה זולתה סלה.

אנו מתכוונים לגרוס כקבוצה את ספר האדרא זוטא- ספר שעוסק בי”ג מידות הרחמים, והוא ספר שנכתב ביום האחרון של הסתלקות של רשב”י מהעולם, ורשב”י מעיד שכל חייו חכה ליום הזה, שהיה שעת רצון כי היה במעמדו גילוי שכינה, וניתן לו רשות לדרוש סודות עליונים שלא הותר לו קודם לכן לגלות, ובמעמד זה, את דרושי האדרא זוטא באו לשמוע הקב”ה והשכינה הקדושה ונשמות צדיקים מגן עדן, נשמת רבי פנחס בן יאיר ו70 צדיקים כנגד שבעים סנהדרין, שכולם יצאו ממשכנם בגן עדן כדי ללוות את נשמת הרשב”י בפטירתו

 

הרוצה להצטרף לקריאה ולרכוש/או לקבל בחינם ספר זוהר (עד גמר המלאי)

יצור קשר עם משה פרץ : 050-217-2778 או בהודעת ווטסאפ או SMS

מתוך דף הפייסבוק בית האדרא – גילוי אור דעתיקא קדישא

עוד מהבלוג של itamarbdor

תצוגה מקדימה

אפליקציה למובייל כאמצעי אולטימטיבי לשיווק וקידום בית העסק השלך

נראה שחלפו שנות אור מימי הזוהר העליזים של מדריך הטלפונים לעסקים, דפי זהב. האמרה המכוננת שקבעה, - שאם אתה לא שם, אתה לא קיים - הגדירה את הלך הרוח בשווקים.  הג'ינגל,  "תן לאצבעות ללכת במקומך.. דפי זהב" –  התנגן לו כסלוגן קליט...

תגובות

פורסם לפני 4 years
תצוגה מקדימה

אפיון אתר אינטרנט

כמו שלא נכתוב ספר לפני שנתכנן את ראשי הפרקים שלו וכמו שלא נבנה בניין בלי תכנית עבודה, כך באותו האופן לא ניתן לבנות אתר תדמית באינטרנט בלי לאפיין קודם את קווי המתאר שלו. אפיון אתר אינטרנט נועד לאפשר...

תצוגה מקדימה

בניית אתר וורדפרס

לאחר שקיבלנו את ההחלטה לבנות אתר אינטרנט לעסק שלנו עלינו להחליט איזה אתר בדיוק נבנה. בניית אתר תדמיתי בוורדפרס תאפשר לנו ליהנות מאתר איכותי, מהיר וטוב. וורדפרס היא תוכנה...

תגובות

טופ 20 - בלוגים

מתחברים לסלונה

הכתבות הנקראות ביותר

אסור לפספס

בחזרה למעלה