תגיות » רכוש משועבד

רכוש משועבד » בבלוג של איתן אלדר (1 פוסטים)

Thumbnail

כל המשמעויות מאחורי שעבוד צף על חברה - איתן אלדר

איתן אלדר מסביר שבניגוד לשעבוד רגיל, שעבוד צף אינו משפיע על התנהלות החברה ומאפשר לה לסחור בכל נכסיה באופן שוטף ורגיל. שעבוד צף, אשר פרטיו נרשמים באיגרות החוב, כולל את כל נכסי החברה לרבות מלאי, ניירות ערך, מוניטין, ציוד...

תגובות