משה כחלון – כמו אשה שחזרה אל הבעל המכה

בחזרה למעלה