האחריות לפעול למיגור הזנות היא גם של החברה הדתית

בחזרה למעלה