5 מיתוסים על זכויות נשים עובדות בהריון

עובדת בהריון מוגנת על פי חוקי העבודה באופן חלקי בלבד. ריכזנו עבורכן את רשימת המיתוסים השגויים ואת רשימת הזכויות של אשה עובדת בהריון

07/01/2018
משפטיZAP קבלו עדכונים ממשפטיZAP
  • RSS

אשה עובדת זכאית למגוון זכויות שמעניקים לה חוקי העבודה בתקופה המיוחדת של היריון ולידה. על אף שמגוון הזכויות הינו נרחב, נשים רבות מופתעות לגלות (לרוב, מאוחר מדי) כי חוקי העבודה מעניקים לאשה הרה וליולדת הגנה חלקית בלבד. כדי להימנע ממצב זה חשוב לדעת מראש מה נכון ומה מה"שמועות" הנוגעות לזכויותיה של עובדת בהריון הוא מיתוס חסר בסיס שהגיע הזמן לנפץ.

מאת עו"ד הדר פלד טל,  משפטי

זכויות ומיתוסים- נשים עובדות בהריון (צילום : shutterstock Africa Studio's portfolio Photographer)

 1. אסור לפטר עובדת בהריון

מיתוס נפוץ זה מטעה נשים רבות, שסבורות כי לא ניתן לפטרן במהלך תקופת ההיריון. האיסור לפטר עובדת בהריון אמנם קיים, אולם הוא איננו איסור מוחלט, וחשוב להכיר את כל הניואנסים שהחוק קובע בעניין.

ובכן, לפי החוק, מעסיק יכול לפטר עובדת בהריון בתנאי שיקבל לכך היתר ממשרד הכלכלה. הגבלה זו חלה לגבי עובדות עם ותק של למעלה מחצי שנה במקום העבודה.

אם לעובדת אין ותק של חצי שנה, ניתן לפטרה ללא היתר; אולם, אם הפיטורים אינם מוצדקים, והם קשורים להריון, הם עשויים להיחשב כאפלייה אסורה ולהקים לעובדת עילת תביעה כנגד המעסיק מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

כדי לפטר עובדת שלה ותק של למעלה מחצי שנה במקום העבודה, יש להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, לקבלת היתר פיטורים. הבקשות להיתר מתקבלות בכ- 85% מהמקרים, כך שאם ישנן נסיבות המצדיקות את הפיטורים בהחלט מותר וניתן לפטר עובדת בהריון.

זכויות ומיתוסים- נשים עובדות בהריון (צילום : shutterstock Africa Studio's portfolio Photographer)

מתי ניתן היתר לפטר עובדת בהיריון?

ברוב המקרים פיטורי עובדת בהריון ייחשבו מוצדקים על רקע סגירת עסק, קשיים כלכליים של המעסיק, תפקוד לקוי של העובדת, הפרות משמעת של העובדת ועוד. אולם, אם הממונה על חוק עבודת נשים מגיעה למסקנה שהפיטורים קשורים להיריון, הבקשה למתן היתר תידחה.

חריג נוסף קיים בחוק, לגבי פיטורי עובדת שמועסקת בחוזה לתקופה קצובה

אי-חידוש של חוזה העסקה של עובדת שהועסקה בחוזה לתקופה קצובה של פחות משנה, אינו מצריך קבלת היתר ממשרד הכלכלה לפיטוריה, גם אם הוותק של העובדת עלה על 6 חודשים.

 2. מותר "להסתיר" מהמעסיק את ההיריון

הנחה זו קשורה לנושא "בוער" וחשוב במיוחד. נשים מטבען אינן ממהרות לשתף את המעסיק בבשורה על ההיריון אלא מעדיפות לשמור את המידע לעצמן. החובה לספר למעסיק על ההיריון חלה רק כשהעובדת היא בחודש החמישי להריונה. כלומר, לגיל ההיריון יש חשיבות ומשמעות

שאלה שעולה לא פעם נוגעת לחובה לחשוף קיומו שלהיריון במהלך ריאיון עבודה. נושא זה נדון לא אחת בבתי הדין לעבודה וההלכה המקובלת היא שאין חובה על מועמדת להודיע על דבר הריונה במהלך ראיון העבודה. היריון נחשב למידע שאיננו רלבנטי לעצם העסקתה של העובדת שכן הוא אינו רלבנטי לניסיונה המקצועי או לכישוריה וידיעותיה והתאמתה לתפקיד.

 3. מותר לעובדת בהריון לצאת לכל בדיקות השגרה על חשבון המעסיק

מיתוס זה נכואופן חלקי וגם כאן כדאי להכיר את "האותיות הקטנות". החוק מעניק לעובדת בהריון זכאות לעד 40 “שעות הריון". המשמעות היא שהעובדת יכולה להיעדר מהעבודה על חשבון המעסיק במקרים הבאים:

  •  היעדרות של עד 40 “שעות היריון": זכות זו מוענקת למי שעובדת שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה, מעל 4 שעות ביום. עובדת שעובדת פחות מ- 4 שעות ביום, זכאית רק ל20 שעות היריון.
  •  התשלום עבור שעות הבדיקה נעשה ע"י המעסיק ולא נגרע מימי המחלה של העובדת, כל עוד מדובר ביציאה מהעבודה לשם פיקוח רפואי ובדיקות שגרה הקשורות להריון. המשמעות היא שמקרה שאיננו בגדר "בדיקה שגרתית", אלא מצב חירום המצריך טיפול רפואי, אינו "מכוסה" בסל של שעות הבדיקה וגם לא ניתן "להמיר" שעות בדיקה בשעות מחלה במקרה שמוצו ימי המחלה שלרשותה.
  •  על העובדת להציג אישור מהגורם המטפל (רופא, מרפאה, מכון, מעבדה וכיו"ב) המעיד על מועד ומהות הבדיקה וכן משך הבדיקה.

זכויות ומיתוסים- נשים עובדות בהריון (צילום : shutterstock Africa Studio's portfolio Photographer)

 4. עובדת ב"שמירת הריון" ממשיכה לקבל שכר כרגיל

זהו מיתוס נפוץ שהשלכותיו עשויות להיות קשות ולפגוע בעובדת. חשוב מאד לעשות סדר בכל הקשור ל"שמירת הריון" ולהבין כמה עובדות בסיסיות לגבי זכויות נשים בשמירת הריון:

ראשית, הליך של שמירת הריון ומיצוי הזכויות בגין מעמד זה מתנהל מול המוסד לביטוח לאומי ואיננו קשור למעסיק. מי שמאשר שמירת הריון ומשלם גמלה לאשה הוא המוסד לביטוח לאומי ולא המעסיק. שנית, כדי לקבל גמלת שמירת הריון יש לעמוד בתנאים לקבלת הגמלה, הכוללים, בין היתר, הצגת אישורים רפואיים המלמדים על הצורך בשמירת הריון וכן קבלת אישורו של  המל"ל. עצם קבלתו של "אישור שמירה" מרופא הנשים איננו מספק ולעיתים יש להצטייד באישורים מרופאים אחרים (אורתופד, נוירולוג, רופא תעסוקתי) ולאחר מכן יש להמשיך בהליך האישור  מול המל"ל. שלישית, ישנם שני סוגים של שמירת הריון: האחד, קשור למצבה הבריאותי של העובדת שאיננה יכולה להמשיך לעבוד בשל סיכון רפואי/ בריאותי/ גופני שעשוי להיגרם לה או לעובר עקב עבודתה, והשני, מצב בו ההיריון תקין מבחינה בריאותית אולם מקום העבודה מסכן אותה, כלומר יש בו מאפיין המסכן את היולדת ו/או את ההיריון כמו למשל חשיפה לחומרים מסוכנים, וכל חשיפה אחרת שמסכנת את האם או את העובר.

 5. גמלת שמירת הריון משולמת רק בחודשי ההיריון האחרונים

זהו מיתוס שגוי. שמירת הריון איננה קשורה לגיל ההיריון וישנן נשים המצויות במצב המצריך שמירת היריון כבר מראשיתו של ההיריון. התקופה בה נשים זכאיות לשהות בשמירת הריון איננה מוגבלת עפ"י חוק אלא היא תלויה אך ורק בקביעת הרופא ובקביעת המל"ל; יחד עם זאת, גובה הגמלה המשולמת מוגבלת ל- 291 ש"ח ליום עבודה. נשים ששכרן גבוה מסכום זה צריכות לשקול ניצול של ימי מחלה במקום גמלת שמירת היריון - הזכות להחליט אם לתבוע גמלת שמירת היריון או לנצל ימי מחלה מהמעסיק היא זכות שנתונה לעובדת, והמעסיק אינו יכול לכפות עליה יציאה לשמירת היריון אם היא מעדיפה לנצל ימי מחלה.

 
מיטב הכתבות והבלוגים של סלונה: בסלולרי שלך | במייל שלך

בחזרה למעלה