בלתי מספיק: מקומות 19-24

04/03/2012
שלחו לחבר
 תגובות 

+ מקום 19

רוחמה אברהם בלילא, קדימה סגנית יו"ר הכנסת

 • העבירה הצעה לתיקון בחוק הדיור הציבורי, שנועדה להסביר זכויות אחרי פרידה בדירה ציבורית. התיקון מסדיר את זכויות האישה לאחר פירוד בין בני זוג שגרו יחדיו בדירה ולהם ילדים. כמו כן מבטיח התיקון את ההגנה על זכויות נשים המתגוררות בדיור הציבורי אשר יצאו למקלט לנשים מוכות. ההצעה עברה בקריאה שלישית.
 • התנגדה להצעה להעלאת גיל הפנסיה בדיון שנערך בועדת הכספים של הכנסת, באמרה: "זו גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. עדיין יש קצוות לא סגורים. אין מענה למצב שאישה לא יכולה להמשיך לעבוד ומונעים ממנה זכאות לקצבאות, ולמעשה מונעים ממנה להתקיים בכבוד. גם הפערים בשכר בין נשים לגברים עדיין גבוהים. בנוסף, שוק העבודה עדיין מפלה נשים לרעה".
 • נשאה דברים בכנסת התמיכה בשאול מופז: "ראינו לאחרונה התגברות של התופעה הבזויה של הדרת הנשים. אני אומרת לכן כאן הערב, בהשקת הקמפיין של מופז אנחנו מכריזות על האדרת נשים ולא הדרת נשים. הגיע הזמן לחולל שינוי".

» מנימוקי הפאנל:

שולמית אלוני: "היא בסדר, הבעיה היא שאין לה מרפקים. היא יודעת להקשיב, ויש נשים שלא יודעות את זה".

ענת סרגוסטי: "נוכחות נמוכה במליאה ובוועדות".

+ מקום 20

אנסטסיה מיכאלי, ישראל ביתנו יו"ר השדולה לקידום זכויות ומעמד המשפחה

 • יזמה תיקון בחוק הביטוח הלאומי, יחד עם אורלי לוי אבקסיס, ציפי חוטובלי ועינת וילף. החוק מתייחס למבחנים לקביעת נכות במוסד לביטוח לאומי, שהינם מפלים בין גברים לנשים: בעוד שגברים שלא עבדו בתקופה זו נבחנים על פי יכולת השתלבותם בשוק העבודה, נשים שלא עבדו בתקופה זו יחשבו ל"עקרות בית" ותיבדק יכולת תיפקודן כעקרות בית. על פי התיקון, אישה נשואה שצברה תקופות ביטוח כמוצע, לא תיחשב כעקרת בית וכך תושווה בחינתה לאופן שבו נבחנים גברים.
 • הצעת תיקון לחוק לימוד חובה, עם רונית תירוש. הצעת החוק מציעה כי כל תלמיד שהחל את לימודיו בגן חובה, גם אם טרם מלאו לו חמש שנים, יהיה זכאי ללימוד חינם, זאת אם יגיע לגיל חמש באותה שנת לימודים. בנוסף, הצעת חוק הפיקוח על מעונות, על פיה יחוייב משרד הרווחה לפקח על כל הפנימיות והמעונות בהם שוהים קטינים ולמנוע הישנות מקרים של התעללות בילדים בני למעלה מ-14 שנים.
 • הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- עבודה בחינוך) 2009- מוצע לקבוע כי עבודה חינוכית בבתי ספר בפנימיות ובגני ילדים תיחשב כעבודה מועדפת.
 • יזמה דיון בנושא פיטורי נשים בהריון בועדה לקידום מעמד האישה,ובו הצביעה על כך שתלונות על אפליות בעקבות הריון הן הגורם מס’ 1 בתלונות עובדים.

» מנימוקי הפאנל:

ענת סרגוסטי: "נוכחות גבוהה במשכן וגם בוועדות, פעילה מאוד. עם זאת הגזענות הנושבת ממנה מעיבה על האפשרות להתייחס אל פועלה באופן נקי. קשה לי לבודד את הפעילות שלה בתחום מסוים מכלל המופעים שלה".

לינוי בר גפן: "העיסוק של חה"כ מיכאלי בנשים עובר כמעט אך ורק דרך הרחם שלהן".

שירה מרגלית: "צווחנית. התנהגותה בכנסת לאחרונה מבזה נשים".

סתיו שפיר: "אם מסתכלים על הנתונים האישיים של חברות הכנסת, מגלים שרבות מהן לא הצליחו להחזיק בחיי נישואים ומשפחה במודל הקלאסי של העניין. יש לזה כנראה סיבה שאינה קשורה באופיין המיוחד, אלא בשאלה מגדרית מעמדית. ואולם, אנסטסיה מפגינה את הפמיניזם שלה ביכולתה להיות אם מרובת ילדים וגם בעלת תפקיד פוליטי חשוב. ובכל זאת, כל זה לא משנה לאור דעותיה החשוכות. התבטאויות כמו 'האישה היא הצוואר שמחזיק את הראש - הגבר', וגם במקרים אחרים, למשל בעניין פיטורי נשים בהריון: 'זו פגיעה באינטרס הלאומי, אינטרס המשלב שילוב של נשים בשוק העבודה, ומנגד – גם יצירת דור המשך כמה שיותר גדול'. התייחסות ל'דור ההמשך' כשאלה של גודל והתייחסות לאישה כגוף המייצר שלו, היא ביטוי לחשיבה אנאכרוניסטית שאינה תואמת את החשיבה הפמיניסטית המודרנית. שימוש באלימות (מים, מים) גם היא אינה ביטוי נאה לדוגמה אישית - כאישה או כגבר, ועל כן הדירוג שלה בירידה".

+ מקום 21

סופה לנדבר, ישראל ביתנו שרה לקליטת עלייה

 • לקראת יום האישה הבינלאומי ב-2010 השרה חנכה תערוכת "נשים עולות יוצרות" בסימן 20 שנה לקליטת גלי העלייה לישראל, ביוזמת משרד הקליטה.
 • 25 בינואר 2012, מחקר הוזמן ע"י משרד הקליטה, ונחשף בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. מנתוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת, עולה כי בין השנים 2004-2012 נרצחו 102 נשים על ידי בני זוגן, ומתוכם 21 היו יוצאות אתיופיה, כלומר כ21%, פי עשרים ממספרם באוכלוסייה (1.5%). עורכת המחקר, אורלי אלמגור-לוטן ציינה כי לאחרונה מסרבת משטרת ישראל להעביר נתוני נרצחים לפי מגזר, ולכן הנתונים נאספו ממשרדי הקליטה והרווחה. ואולם ממחקר שהזמין משרד הקליטה, ונערך ע"י הד"ר שלוה וייל מהמכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית עולה כי בין השנים 2005-2008 היו מקרי רצח נוספים, שנסגרו ע"י המשטרה מחוסר ראיות – וכך עולה כי 28 אחוז מכלל הנרצחות ע"י בני זוגן הן עולות מאתיופיה, ובין הנרצחות העולות – מגיע שיעורן אף ל31%.משרד הקליטה מסרב לחשוף את המחקר הנ"ל והאגודה לחופש המידע פרסמה הסתייגות על כך באתר האינטרנט שלו.
 • פרויקט עולות ומשתלבות: פרויקט לצמיחה והעצמה עבור נשים ואמהות חד-הוריות, יוצאות חבר העמים  וותיקות, פרי יוזמה משותפת של המשרד לקידום מעמד האישה, הרשות לקליטה ושילוב עולים, מ.ט.י. ראשון לציון ובתמיכת משרד הקליטה. הפרויקט  שרוקם הינו פרי פיתוח ויוזמה משותפת של הרשות לקליטה ושילוב עולים בראשון לציון, המשרד לקידום מעמד האישה, באמצעות מרכז אימון נשי (אנ"י) ופורום נשות העסקים העירוני, ומט"י – המרכז לטיפוח יזמות בעיר. מדובר בפיילוט, הנהנה מתמיכת משרד הקליטה ובתוכנית יצירתית אשר נועדה לקדם את מעמדן התעסוקתי, החברתי והכלכלי של נשים עולות מחבר העמים, ובייחוד אמהות חד-הוריות.
 • בדצמבר 2011 נערך דיון בועדת הקליטה של הכנסת על חטיפת עולות חדשות על ידי בני מיעוטים דיון, השרה לנדבר לא השתתפה בו.
 • נובמבר 2011  - שאילתה של ח"כ אורית זוארץ לשרת הקליטה, תשובה לא נמצאה על ידינו: "גבירתי השרה רצוני לשאול, בהתייחסות לעולם תעסוקת הנשים, דיברנו על מוגנות נשים בעולם התעסוקה אבל לפעמים צריך שתהיה להן קודם כל תעסוקה, השאילתה שאני מפנה היא האם יש התייחסות ייחודית לתעסוקת נשים ואמהות, האם יש התאמה לנשים עולות מהמגזרים השונים על פי עדה ואיזה פרויקטים יזם המשרד לנשים עולות אקדמאיות, איזה פרויקטים יזם המשרד לנשים עולות שאינן אקדמיות, מה עושה המשרד למען שילוב נשים אתיופיות, ומה הוא עושה למען שילוב נשים עולות בריה"מ בעולם התעסוקה?".

» מנימוקי הפאנל:

ענת סרגוסטי: "לא הרשימה אותי הפעילות של סופה לנדבר בענייני נשים. ויש ריח לא נעים של גזענות מההתנהלות של משרד הקליטה ביחס לעולים והעולות מאתיופיה".

סתיו שפיר: "מעניין אותי לדעת מה היא עשתה למען העולים ובכלל, במהלך הקדנציה. תערוכה לנשים עולות? זה הכי הרבה ששרה בישראל יכולה לעשות? וחשוב מזה, התבטאויות כמו "שיגידו תודה" על האתיופים בישראל, שסוף סוף התעוררו לפעולה נגד המצב הנורא אליו נקלעו בעקבות שערוריית הקליטה שלהם בארץ, לא מאפשרת לי לתת לה ניקוד גבוה יותר. במילים אחרות: שתגיד תודה שזה המקום שלה ברשימה".

+ מקום 22-23

ליה שמטוב, ישראל ביתנו יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

ממשרדה נמסר כי ח"כ שמטוב בחרה להתמקד בנושאים אחרים שחשובים לה, והשאיר את נושא קידום נשים לחברות אחרות בסיעה.

עם זאת, בין פעולותיה אפשר למצוא את הדברים הבאים:

 • העלתה בועדת העלייה והקליטה את נושא חטיפת קטינות יהודיות על ידי פלסטינים.
 • העלתה בועדת החינוך את נושא ההטרדות המיניות באוניברסיטה העברית ואת אפליית הסטודנטיות לעבודה סוציאלית בסטאז' שלהן לעומת שאר התארים.
 • חשפה במהדורת חדשות 2 מי מפיץ סרטוני סקס של קטינות באינטרנט, ובאיזה אתר מטרידים מאות נערות מדי יום.
 • פתחה בשביתת רעב למען עובדי ועובדות הקבלן, ובמסגרת תחקיר בנושא עבדה כמנקה בקניון ובית חולים ותיעדה את שקיפות העובדים והיחס המזלזל.

 

+ מקום 22-23

לאה נס, ליכוד סגנית שר לאזרחים ותיקים

ממשרדה נמסר, כי פעולותיה מכוונות לאזרחים ותיקים ללא הבדל בין נשים וגברים. מאחר שהיא על סגנית שר בעלת סמכויות של שר היא אינה פועלת בועדות הכנסת ונמנע ממנה לחוקק חוקים.

+ מקום 24

יוליה שמאלוב ברקוביץ', קדימה

 • קידמה את ביטול חזקת הגיל הרך. נכון להיום  לאחר ששר המשפטים החליט לאמץ את מסקנות ועדת שניט והודיע כי יוציא הצעת חוק בנושא, הצעת החוק של חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ תוצמד להצעת החוק הממשלתית, על פיה ילדים להורים גרושים מתחת לגיל 6 לא ילכו אוטומטית למשמורת האם.
 • בסוף 2010 השתתפה שמאלוב-ברקוביץ' בכנס של ארגון "הפטליסטים" ובו אמרה: "נהיה איזשהו בון טון להיות חד-הורית שהחליטה לעשות ילד מחוץ למשפחה, ואחר כך לבוא למדינה ולבקש הטבות על זה ועל זה וכולם מבסוטים"
 • בראיון ב"הארץ", שמאלוב כינתה את אורלי אינס "אישה בגיל 30 שזרקו אותה על הדשא וחיכתה מאה שנה עד שהוא עולה לתפקיד ופתאום מודיעה".
 • בכנס אשדוד לנשים שהתקיים ב- 14.2.12 צוטטה שמאלוב כאומרת "הפמיניזם הנאור הולך הצדה, ומי ששולט זה הפמיניזם הרדיקלי. איך קראנו לזה? "הג'יהאד הפמיניסטי".
 • אמרה לסלונה, בתגובה לפרויקט זה: "כאשר אני טוענת כי נשים הן המין החזק, מבחינתי אין מדובר בקלישאה. הגיע הזמן שהנשים יפנימו זאת תחילה, ולאחר מכן יעבירו תחושה זו לסביבתן הקרובה ולחברה בכללותה. ב'מין החזק', כוונתי היא שבידנו היכולות הנפשיות והפיסיות להצליח בכל תחום, ומתוך נקודות חוזק אלו, עלינו לשאוף להתקדם וליצור חברה הוגנת ואחראית יותר. עלינו להסתכל אל העתיד ולהבין, שכשאנו רוצות להשיג משהו -  הדבר בעיקרון תלוי בכל אחת ואחת מאיתנו, ולו רק שנאמין בעצמנו. יש בנו אהבה והיא תנצח! אך במקביל למעורבותי ומאמציי לשאוף לשוויון מלא ומייצג בין המינים, יש לדעתי מקרים בהם חקיקה מגדרית משיגה את האפקט ההפוך – ומובילה דווקא להנצחת האפליה נגד נשים, לכן עלינו כמחוקקים, לפעול לשוויון בין המינים מתוך אחריות ושיקול דעת".

» מנימוקי הפאנל:

ענת סרגוסטי: "שמאלוב ברקוביץ מזיקה לנשים. מדובר בתאונה פמיניסטית".

לינוי בר גפן: "מעולם לא הייתה אישה שביקשה לחולל כל כך הרבה נזק לבנות מינה".

ביאן מג'אדלה: "הפעילות שלה פוגעת בנשים הרבה יותר מאשר היא מועילה להן".

לילך סיגן: "אני מתרשמת מהתעוזה שלה ומכך שהיא לא נגררת אחרי הזרם, ומבינה את עומק משמעות המילה שוויון: לא רק זכויות!".

בילי מוסקונה לרמן: "עליה כתב מרקס את המשפט 'תודעה כוזבת' - מינוח המתאר עבד שמזהה את עצמו עם האינטרסים של האדון שלו ופועל מנקודת המבט הזו  - ראה ועדת שניט".

 


לקריאת הסקירה המלאה של פעילות חברות הכנסת בנושאי קידום נשים בקדנציה האחרונה «

בחזרה למעלה