האם מגיע לי פיצוי על נזקים מהמצב הבטחוני?

מי זכאי לקבל פיצוי בעקבות התקף חרדה? מה קורה אם לא מפונים לבית חולים? ולמי צריך לפנות להגשת תביעה? כל מה שצריך לדעת על המצב

20/07/2014
עו''ד אמיר לוי קבלו עדכונים מעו''ד אמיר לוי
  • RSS

מאות ישראלים נפצעו מרסיסים, נפגעו בפגיעות הלם וטראומה, וספגו פגיעות ופציעות כתוצאה מנפילות בריצה למרחבים המוגנים. עיקר המצוקה מתגלית בציבור הקשישים, ויותר מכך – בקרב קשישים שהגיעו בעשורים האחרונים לישראל כעולים חדשים, שלא מבינים את השפה, ונמצאים במתח רב ביותר. פציעה בעת מלחמה מלווה פעמים רבות לא רק בנזק גופני, אלא גם בנזק נפשי המתבטא פעמים רבות בחרדות, ובהתקפי חרדה פוסט טראומתיים. אפשרויות הנפגעים לתמיכה ופיצוי מהארועים הבטחוניים מגוונות אך הגוף הראשון שרוב הנפגעים אמורים לקבל ממנו פיצויים הוא המוסד לביטוח לאומי.

נפגעים מהמצב הבטחוני. צילום: רויטרס

אם הפגיעה ארעה כתוצאה ממיגון חסר במקום ציבורי, או בשל מכשולים שלא פונו בדרך למרחב הממוגן - על ידי העירייה או על-ידי ועד הבית - ניתן יהיה לתבוע פיצויים גם מהגופים הללו. מומלץ לבדוק האם הפגיעה התרחשה בעת העבודה, בשל העבודה, או בדרך אל העבודה או ממנה. אם הדבר כך – ייתכן והפגיעה עצמה תוכל להיחשב כתאונת עבודה. מעבר לכך, מומלץ כי הנפגע יבדוק האם הביטוחים הפרטיים אותם רכש מכסים פגיעה בעת מלחמה או בשל אירוע טרור – פוליסות מסוג ביטוחי תאונות, אובדן כושר עבודה וביטוח בריאות.

אם הפגיעה ארעה בכביש, או על ידי כלי רכב, ייתכן וניתן יהיה גם להפעיל את ביטוח החובה של כלי הרכב המעורבים בפגיעה - אך במקרה זה צריך לבדוק היטב את נסיבות הפציעה.

האם אדם שנפגע מריצה אל הממ"ד זכאי לפיצויים?

אדם שנפגע במהלך ריצה למרחב המוגן, יכול להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, להכרה בפציעה מפעולות איבה. אם כתוצאה מהפגיעה הזו לא מסוגל הנפגע לחזור לעבודתו, ולא נצברו לזכותו ימי מחלה במקום עבודתו – הוא רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, לקבלת דמי תאונה, בגובה 75% מהשכר עבור שלושת החודשים הראשונים שלאחר האירוע.

מה לגבי פציעה בזמן עבודה?

עד כה נשמעו האזעקות ברחבי הארץ בכל שעות היום, לעיתים כבר בשעה מוקדמת בבוקר. פעמים רבות הן תפסו את הציבור במהלך העבודה, או בדרך לעבודה או ממנה.

במקרה שבו הפגיעה אירעה תוך כדי ועקב העבודה, ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה בפציעה כפגיעת עבודה, ולקבל – בכפוף לאישורי מחלה – דמי פגיעה של 75% מהשכר עבור 91 הימים הראשונים. לאחר מכן ניתן להגיש תביעת נכות, ולקבל תגמולים בהתאם לאחוזי הנכות, שתקבע ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

נפגעים מהמצב הבטחוני. צילום: רויטרס

עד מתי אפשר לתבוע?

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה קובע כי נפגע מפעולות איבה זכאי לריפוי, להחלמה, לשיקום ולתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בתנאים מסויימים. במקרה חלילה של מוות, ישלם המוסד לשאריו של המנוח סכומים דומים לאלו המשולמים לבני משפחות חללי צה"ל.

בתביעה לתגמול בשל טיפול רפואי בעקבות הפגיעה, יש למלא טופס מיוחד של הביטוח הלאומי, הנקרא 'הודעה על פגיעה בפעולת איבה, ותביעת תגמול לטיפול רפואי'. יש לצרף לתביעה המחאה מבוטלת, או אישור מהבנק של התובע שבו מופיעים פרטי חשבון הבנק שלו. את התביעה ניתן להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה.

הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויות האדם הנפגע לתגמולים. על פי הפרקטיקה הנהוגה, המוסד לביטוח לאומי בודק האם שמו של התובע מופיע ברשימות אשר הועברו אליו מבתי החולים וממגן דוד אדום. מי ששמו אינו מופיע ברשימות, יתקשה להוכיח את הפגיעה, ולא יזכה בפיצויים.

מה קורה אם לא מפונים לבית חולים?

רבים מנפגעי ההלם והחרדה אינם מפונים לחדרי המיון, ובהיותם שרויים בהלם ובבלבול, הם לא פונים בעצמם לקבלת טיפול רפואי. אותם נפגעים שאינם מופיעים ברשימות הנפגעים של בתי החולים, יאלצו במרבית המקרים להגיש תלונה במשטרה, עם הצהרה על עצם הפגיעה. גם במקרה שבו התביעה תתקבל, מדובר בהליך ארוך של מספר חודשים.

בכל התקופה עד לקבלת האישור, הנפגע אינו זכאי לקבלת תשלום כלשהו, אף שבפועל המוסד לביטוח לאומי מקדים לעיתים תשלומים בשלב זה, למי שנפגע פיזית - על מנת שיוכל להתקיים.

הקדמת התשלומים על ידי המוסד לביטוח לאומי לא נעשית כלפי נפגעי הלם, חרדה או רעש והם עלולים למצוא את עצמם ללא הכנסה במשך תקופה ארוכה.

האם ניתן לתבוע גם את חברת הביטוח?

לעיתים האווירה הכללית של המלחמה, השידורים מסביב לשעון של כלי התקשורת בנושא, וכמובן האזעקות והטילים, גורמים לאנשים רבים פוסט טראומה כללית, שאינה בעקבות אירוע נפילת רקטה ספציפי.

במקרה כזה, ובמידה שהנכות הנפשית שהוכחה היא לפחות 40%, הרי שיש פגיעה ביכולת לעבוד ולהשתכר, ואז ניתן לבחון הגשת תביעה לנכות כללית. על הנפגע לבדוק מה הן הפוליסות שבהן הוא מכוסה - במידה שהכיסוי הביטוחי תקף למקרה של נכות או של אובדן כושר עבודה עקב מצב נפשי, הרי שניתן להגיש תביעה ביטוחית.

גם במקרה שהאדם לקה במחלה כרונית עקב אירועי הלחימה האחרונים, הוא רשאי להגיש תביעה לביטוח בריאות פרטי – אם יש ברשותו ביטוח כזה, ולקבל שיפוי או פיצוי בהתאם לכיסוי הביטוחי שבפוליסה.

ומה בנוגע לנזק לרכוש?

יש לפנות לרשות המיסים בישראל, לקרן פיצויים מס רכוש, לקבלת הפיצויים. מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה בגין נזקי רכוש שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים.

*****

עו"ד אמיר לוי עוסק בתביעות להשבת זכויות של עובדים ומבוטחים, במאבקיהם מול המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח וקופות החולים.

 
מיטב הכתבות והבלוגים של סלונה: בסלולרי שלך | במייל שלך

בחזרה למעלה