קרב הנשים הגדול

דורית אברמוביץ', מנהלת קמפיין נגד העלאת גיל הפרישה לנשים, בטור אורח: בשוק תעסוקה פוגעני ומפלה לנשים אין לדבר על העלאת גיל הפרישה

05/07/2011
כסף וקריירה קבלו עדכונים מכסף
  • RSS
» דורית אברמוביץ'

קואליציית ארגונים מקיר אל קיר, מחאה רחבה של החברה האזרחית נגד העלאת גיל הפרישה לנשים, קיבלה השבוע תמיכה עצומה מהצטרפות דמויות בכירות בכנסת ובממשלה. אל מול תרגיל מדאיג של שר אוצר, שמתכוון לחסוך מיליארדי שקלים לטענת המשרד על גב זכותן של נשים מגיל 62 ואילך לקבל קצבת זקנה, התייצבו השבוע לא רק ארגוני נשים, אלא גם שרות ושרים, חברות וחברי כנסת, יושבי/ות ראש וועדות, כולל יו"ר וועדת הכספים. כי כפי שאנו טוענות, ודרישותינו מקבלות הד ניכר בבית המחוקקים והמחוקקות, יש קודם כל לפתח וליישם תוכניות לעידוד תעסוקת נשים בכבוד לאלו שבגילאי הביניים ומבוגרות, ורק אז יהא זה רלוונטי לדון  בסוגיית העלאת גיל הפרישה. בזכות קמפיין רחב ממדים מטעם שתיל, לו שותפים נעמ"ת, מרכז מהות, מרכז אדווה, ויצו, איתך מעכי, שדולת הנשים, האגודה לזכויות האזרח- יש כבר התנגדות רחבה לתרגיל שרוצה לעשות שר האוצר ולהעלות את גיל הפרישה לנשים ללא שהומצאו או יושמו תוכניות לתיקון האפליה בתעסוקה כלפי נשים.

בשוק תעסוקה עם הירארכיה מגדרית ברורה, עם פערי שכר של עשרות אחוזים בין גבר לבין אשה, עם הדרה שיטתית של נשים בגילאי ביניים ומעלה מתעסוקה בכלל-וודאי כזו הגונה, עם פיטורין של נשים מבוגרות, עם תעסוקת עוני של אותן נשים שמועסקות בעיקר במקצועות שירותים, עם אבטלה רחבה של נשים בשל גילן- כי הרי מגיל מסוים את כבר לא ייצוגית מספיק כדי לזכות במשרה כלשהי-וודאי כזו ראויה- עם שוק תעסוקה כזה שמוטמעת בו אפליה מגדרית כה בוטה, וודאי לא ניתן לדבר על העלאת גיל הפרישה. כך בהמשך בישר אתמול שר התמ"ת, בקבלו את המלצת ארגוני הנשים, כאשר אמר כי סוגיית העלאת גיל הפרישה היא סוגיה תעסוקתית ועל כן ראוי לה שתידון במסגרת התמ"ת, וודאי לא משרד האוצר, כי לא יעלה על הדעת שנושא כה אקוטי של תעסוקת ופנסיית נשים ייפול תחת שיקולים תקציביים זרים וחמורים.

ברור ובהיר כפי שנאמר אתמול על ידי נציגות ארגוני הנשים בפגישתן עם שר התמ"ת, כי על המשרד ועל הממשלה לפתח, בין השאר, תמריצים למעסיקים להעסיק נשים בגילאי ביניים ומעלה, וסנקציות כלפי מעסיקים שמפטרים נשים בשל אפליה גילאית. יש לפתח וליישם מסלולי הכשרה מקצועית לנשים כדי להתאים את כישוריהן להתפתחות הטכנולוגית המהירה של שוק התעסוקה. יש לדאוג למשרות איכותיות לנשים-וודאי מבוגרות, יש להקפיד על מתן שכר שווה ומכבד לנשים- ואלו רק מקצת המלצות ארגוני הנשים. כל אלה צריכות עתה להיות מתורגמות לתכניות ממשלתיות, כי עד שלא יושג שוויון תעסוקתי-כלכלי בין נשים לבין גברים, עד שלא תמוגר אפליה נגד נשים בשוק התעסוקה, עד שלא תופסק האפליה התעסוקתית-כלכלית נגד נשים בשל גילן המבוגר, עד שנשים יוכלו לפתח קריירה איכותית ולא לרוץ לביתן בשעה מוקדמת בשל חובתן החברתית לתפקידים אימהיים- רק כאשר כל אלה ייושמו, לא ניתן יהא להעלות שוב את נושא העלאת גיל הפרישה לנשים.

כי זכותן של נשים מובטלות, נשים שעובדות שכר נמוך, נשים שעובדות בתפקידים פיזיים קשים, נשים שכורעות תחת איומי פיטורין בשל מופען "הלא ייצוגי גילאית-תרבותית"- לקבל קצבת זקנה כבר בגיל 62 ואת הזכויות הנלוות לה, כי לא יעלה על הדעת כי בעודן נאלצות להתמודד את הקשיים והעומס המוטל עליהן בשל שוק תעסוקה פוגעני כלפי נשים, הן גם ייאלצו לחכות לגיל 64 ומעלה כדי לקבל את הקצבה המגיעה להן במדינה שפעם הכריזה על עצמה כמדינת רווחה. אז משרד האוצר ושלוחותיו- אל תדברו אתנו במונחים של שוויון בין גברים לבין נשים בגיל הפרישה, כל עוד יש אפליה שיטתית נגד נשים שתובעת היערכות ממשלתית רחבה כדי לתקן את אותה הדרה.

דורית אברמוביץ', מנהלת קמפיין מטעם שתיל וארגוני הנשים נגד העלאת גיל הפרישה לנשים

פוסט חדש נוסף של בת הטוחן בנושא
מיטב הכתבות והבלוגים של סלונה: בסלולרי שלך | במייל שלך

בחזרה למעלה