רונית אלקבץ והזרקור על מסורבות הגט

רבות נכתב על אלקבץ, על כישוריה והישגיה המקצועיים ומותה בדמי ימיה הוא אבידה לכולנו. רשימה זו מוקדשת לזיכרה של אלקבץ ולפועלה, בדגש על תרומת אמנותה לאוכלוסיית מסורבות הגט

21/04/2016
עו''ד רונית זיסמן קבלו עדכונים מעו"ד רונית
  • RSS

רונית אלקבץ בסרט "גט" (צילום מסך יוטיוב)

השבוע  התבשרנו על לכתה בטרם עת של רונית אלקבץ.
רבות נכתב על אלקבץ, על כישוריה והישגיה המקצועיים ומותה בדמי ימיה הוא אבידה לכולנו.
רשימה זו מוקדשת לזיכרה של אלקבץ ולפועלה, בדגש על תרומת אומנותה להיכרות עם האחר, החלש והלא מוכר.

ביטוי לכך אני מוצאת בסרט "גט, המשפט של ויויאן אמסלם", ששמו, מעיד כבר על תוכנו. גט, אקט סיום נישואי בני זוג יהודים שהופך, בנסיבות מסויימות, להיות "משפט", ולא סתם משפט, משפטה של האישה, ויויאן אמסלם.

ויויאן אמסלם, מעוניינת להביא את נישואיה לסיום. זה רצונה.
ויויאן אמסלם, אינה מסוגלת להוציא את רצונה מן הכח אל הפועל ללא הסכמת בעלה. ומשהאחרון אינו מסכים, באה ויויאן אמסלם ויוצאת בשערי בית הדין הרבני ומנהלת משפט, ובתוך כך מייחלת בכל פעם מחדש, שיקיץ הקץ על סיבלה.
אלקבץ מצליחה להעביר אל הצופה את מה שחוותה ויויאן.
העיניים של ויויאן דיברו. ההכבדה שחשה ניבטה מהן מדיון לדיון, בפני בית הדין הרבני. הצופה, לא יכול שלא לחוש את התיסכול שגאה באישה, שחשה אסירה מבלי שפשעה, ועתידה מונח בידי בעלה, לעשות בו כרצונו.
בבחינת טוב מראה עיניים מכל ספר או מאמר וידוע, כי קולמוסים רבים נשברו כבר בהקשר עם סוגיית סרבנות הגט.

במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, הוקנתה לבתי הדין הרבניים סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה (ר' סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג 1953 (להלן: "החוק")). בענייני נישואין וגירושין של יהודים, כאמור, חל דין תורה (ר' סעיף 2 לחוק).

גירושין, על פי דין תורה, הוא הליך דו שלבי. שלב ראשון , פסק דין לגירושין. שלב שני, טקס, במהלכו נותן הבעל לאישה מסמך, גט כריתות, הנרשם על גבי קלף על ידי סופר סת"ם. חשוב להדגיש, לא ניתן להגיע לשלב השני, ללא שצולחים את השלב הראשון.

בשלב הראשון, מובאת בפני בית הדין הרבני תביעה לגירושין, המוגשת מצד הבעל או מצד האישה ובית הדין מכריע בתביעה – נמצאה עילה לגירושין על פי דין תורה, ייתן בית הדין פסק דין לגירושין. בהעדר עילה לגירושין על פי דין תורה, תלוי הצד העותר לגירושין, בהסכמת משנהו. בנסיבות בהן סירב האחרון, ואף לא נמצאה עילה לגירושין על פי דין תורה, לא ייתן בית הדין פסק דין, כאמור והצד, העותר לגירושין, נותר ללא התוצאה המבוקשת.
גבר שעותר בתביעה לגירושין ולא נמצאה עילה לבקשתו על פי דין תורה והאישה מסרבת להתגרש, נותר מסורב גט. עם זאת, ועל אף שבאופן פורמלי הוא ממשיך להיות נשוי, הוא יכול להמשיך הלאה בחייו, לחיות בזוגיות ואף להביא ילדים לעולם, כולם כשרים בעיני דין תורה.
אישה שעותרת בתביעה לגירושין ולא נמצאה עילה לבקשתה על פי דין תורה, והגבר מסרב להתגרש, נותרת מסורבת גט וכלואה בתוך חיי הנישואין מבלי כל אפשרות להמשיך הלאה בחייה. היא אסורה על גבר אחר וילדיה, ככל שייוולדו לה מגבר שאינו בעלה, ייחשבו ממזרים ולא יבואו בקהל ישראל.

אלה היו הנסיבות בסרט "גט" ונסיונה החוזר ונשנה של ויויאן אמסלם לסיים את "מאסרה", הוא שהביא לקיומו של משפט, המשפט שלה.

אלקבץ המגלמת את דמותה של ויויאן אמסלם, תיווכה לצופים, בכישרון רב כל כך את כאבן וסבלן של מסורבות הגט והעמידה מראה בפני כולנו ובייחוד לעורכי הדין שבניננו, העוסקים בתחום דיני המשפחה, שמחובתנו, כבעלי מקצוע, לזכור את מאבקה של ויויאן אמסלם לצאת לחופשי, כערך עליון ונעלה על כל אסטרטגיה משפטית.

יהי זיכרה ברוך.

 

[youtube 5wbWPUZnR_U]
מיטב הכתבות והבלוגים של סלונה: בסלולרי שלך | במייל שלך