באיזו זכות המדינה שוללת מילדים לקבל מזונות?

היום מתקיים בכנסת כנס בנושא מדיניות מזונות ילדים. אם לא תתקבל החלטה להפריד בין הבטחת הכנסה לבין תשלום מזונות על-ידי הביטוח הלאומי, האמהות והילדים ימשיכו להיפגע

04/02/2014
עו''ד עדי בלוטנר קבלו עדכונים מעו''ד עדי בלוטנר
  • RSS
» הילדים הם הנפגעים העיקריים. צילום: Shutterstock

חוק המזונות קובע כי כאשר הורה שחייב במזונות כלפי ילדו אינו משלם, המוסד לביטוח לאומי ישלם לילד, ולאחר מכן יגבה מההורה את הסכום. החוק מיועד להגן על זכותם היסודית והחוקית של ילדים למזונות ולמנוע מהם (ומאמותיהם, עימן בדרך-כלל הילדים נמצאים) את הסיוט המתמשך שכרוך בנקיטת הליכי הוצאה לפועל נגד מי שאינם משלמים. כך, מייצר החוק מנגנון שבו נכנס המוסד לביטוח לאומי "בנעליו" של החייב, משלם לילד את מזונותיו (או חלקם) ורודף בעצמו אחרי החייב על מנת לגבות את הכסף.

למנגנון הגיון רב - שהרי כוחו של המוסד לביטוח לאומי גובר משמעותית על כוחם של אותם ילדים. ואולם, אליה וקוץ בה. קוץ שלמעשה שומט את הקרקע תחת היתרונות וההגיונות העומדים למנגנון האמור, עד כדי ריקונו מכל תוכן.

תחליף להבטחת הכנסה

גובה המזונות שישולם לילד תלוי בהכנסת ההורה שעמו הם נמצאים. הקריטריונים לקבלת מזונות ילדים זהים לקריטריונים לקבלת הבטחת הכנסה, למרות שמדובר בשני סוגים שונים לחלוטין של תשלומים: האחד נועד להבטיח את זכותם של הילדים למזונות אשר אחד מהוריהם לא משלם; ואילו האחר מבטא את אחריותה של המדינה לאפשרות הקיום המינימאלי של משפחות חסרות הכנסה. המשמעות היא שרק ילדים למשפחות הזכאיות להבטחת הכנסה יהיו זכאים למזונות, וזאת כתחליף לקצבת הבטחת הכנסה שהיתה משולמת לאמם, אלמלא ביקשה את המזונות עבור ילדיה. נוכח זאת, תרומתו המעשית של חוק המזונות, אינה ברורה, ולמעשה כמעט ואינה קיימת.

להשלמת התמונה העגומה, יצוין כי אותם קריטריונים קובעים כי החל משכר זעום של 600 שקלים שמרוויחה האם, מופחתים דמי המזונות המשולמים לילדים עד אשר הם נעלמים לחלוטין, כאשר הכנסתה מגיעה ל-6,100 שקלים (סכום שמותיר את המשפחה כולה מתחת לקו העוני).

עדיף לא לצאת לעבוד

כתוצאה מהמדיניות הזו, עשרות אלפי ילדים בישראל אינם זוכים לקבל את המזונות המגיעים להם על פי פסק דין של בית משפט. כמו כן, לאימהות המגדלות את אותם ילדים עדיף מבחינה כלכלית שלא לצאת לעבוד. אם הסכום שביכולתה של האם להרוויח בעבודה, אינו עולה על סכום המזונות שלו זכאים ילדיה, אזי בהתחשב בהוצאות הטיפול שיהיה עליה לשלם בעבור חלק משעות עבודתה, לעיתים קרובות עדיף לה להישאר מובטלת. כך, נותרת המשפחה כולה במעגל העוני; הילדים אינם זוכים למזונותיהם והאם אינה מפתחת את כושר ההשתכרות שלה.

בנוסף, האם נדרשת לנקוט נגד אבי ילדיה בהליכי הוצאה לפועל, הליכים שאינם נעימים לאף צד ותורמים להסלמת הסכסוך בין ההורים, דבר שלעולם פוגע בילדים. לבסוף, כתוצאה מן המנגנון המתואר, כלכלת הילדים נופלת על כתפיה של האם שעמה הם נמצאים, ועליה בלבד. זאת על אף שאביהם חי קיים ומסוגל לפרנס (חשוב לזכור כי עצם זכאותם של הילדים למזונות מותנית ביכולת של ההורה, שנבחנה בבית המשפט בהליך שבסופו נקבע כי הילד זכאי למזונות).

כספי המזונות חוזרים לקופת המדינה

המדיניות הנוכחית מתעלמת מן העובדה כי בשונה מגמלאות של הבטחת הכנסה, סכומי המזונות המשולמים לילדים חוזרים לקופת המדינה, כאשר המוסד לביטוח לאומי גובה את המזונות בחזרה מן החייבים. רק לאחרונה נוספו לרשות להוצאה לפועל כלים על מנת לייעל את הגבייה בעבור המוסד לביטוח לאומי שאמורים להגדיל את אחוזי הגביה באופן משמעותי. וממילא, גם אם הסכום אינו חוזר במלואו, הרי שנשאלת השאלה - אם המוסד לביטוח לאומי לא מצליח לגבות את מלוא סכום המזונות - כיצד יגבו אותו האם והילדים?

מצב דברים זה דורש תיקון. יש להחיל רפורמה הדרגתית שתכלול הפרדה בין גמלת הבטחת ההכנסה לבין תשלום מזונות הילדים ולקבוע קריטריונים שיעודדו יציאה לעבודה והגדלת כושר ההשתכרות. כמו כן, יש לחזק את מערך הגבייה של המוסד לביטוח הלאומי בתחום זה בפרט, על מנת שבנטל תשלום המזונות יישאו החייבים עצמם, ולא ילדיהם, גרושותיהם או הציבור בישראל.

היום צפויות לעלות מספר הצעות אופרטיביות לתיקון המצב על שולחן הכנסת, בכנס חשוב בנושא מזונות, ביוזמתן של ח"כ זהבה גלאון וח"כ ד"ר עליזה לביא. כולי תקווה כי הן תצאנה משם עם בשורה.

*****

עו"ד עדי בלוטנר, ראש תחום מדיניות וחקיקה במרכז רקמן לקידום מעמד האישה.
מיטב הכתבות והבלוגים של סלונה: בסלולרי שלך | במייל שלך

בחזרה למעלה