הכול על משכנתא

מהם ההבדלים בין סוגי המשכנתאות וכיצד כדאי לקבל החלטה על סוג ההלוואה? מדריך להכרת המסלולים השונים

31/07/2013
אתר דיסקונט קבלו עדכונים מאתר דיסקונט
  • RSS
» בחירת מסלול מתאים (צילום: Thinstock)

משכנתא היא הלוואה הניתנת על-ידי הבנק, והעירבון כנגדה הוא נכס הנדל"ן (בדרך-כלל דירה אך גם עסק או קרקע), הנרשם בטאבו. לכן, כאשר רוצים למכור את הדירה בתקופה בה מחזירים את הלוואת המשכנתא, נדרש אישור מהבנק.

שלושה סוגי משכנתאות:

1. הלוואה לדיור

כאשר רוכשים דירה אך אין מספיק כסף, לוקחים מהבנק הלוואה ומשעבדים את הדירה. למשל זוג רוכש דירה בעלות של 1,400,000 שקלים, וברשותו רק 550,000 שקלים, יבקש משכנתא מהבנק בסך 850,000 שקלים.

2. משכנתא לעסקים

המשכנתא ניתנת לשימוש עצמי של הלווה או למטרת רכישת נכס מסחרי כמו חנות או משרד. ההלואה ניתנת כנגד מישכון הנכס.

3. משכנתא לכל מטרה

הלוואה למטרת לימודים, אירוע משפחתי גדול, רכישת דירה נוספת וכדומה. הלוואה זו ניתנת לבעלי דירה שאינה ממושכנת או בעלי משכנתא קטנה.

סוגי ההלוואות:

הלוואה בריבית משתנה צמודת מדד

הלוואה זו צמודה למדד המחירים לצרכן ומשתנה במועדים הנקבעים מראש בהסכם ההלוואה (אחת לשנה, שנתיים וחצי או חמש שנים). בכל שינוי (הנקרא תחנה) ניתן להמשיך עם המנגנון הקיים כפי שנקבע בעת קבלת ההלוואה או לפרוע את ההלוואה ללא עמלה.

מסלולים מיוחדים במסגרת הלוואה בריבית משתנה:

פעמים ח"י: הלוואה לתקופה של עד 30 שנה. הלוואה זו מאפשרת החזרים חודשיים נמוכים כתוצאה מפריסת תשלומים לתקופה ארוכה. ניתן לפרוע את ההלוואה ללא עמלה במחצית התקופה או להמשיך במסלול הקבוע עם ריבית המתעדכנת על פי הסכם ההלוואה.

המראה קלה: הלווה קובע את גובה ההחזר החודשי לארבע תקופות במהלך ההלוואה, לפי יכולותיו, ובתקופה החמישית והאחרונה משולמת יתרת ההלוואה עם הריבית שנקבעה מראש. מסלול זה מאפשר גמישות בהתאם להכנסה משתנה ואילוצים נוספים, כך שניתן לתכנן בשנים הראשונות החזרים נמוכים יותר (כשיש הוצאות גבוהות ומשכורות יחסית נמוכות) ולקראת סוף תקופת ההלוואה החזרים גבוהים.

הלוואה בריבית משתנה צמודת דולר/יורו

הלוואה צמודה לשער היציג של מטבע הדולר האמריקאי או היורו, בריבית משתנה. שינוי הריבית מתבצע על בסיס ריבית הליבור בתוספת מרווח שנקבע מראש בהסכם ההלוואה, פעמיים בשנה - ב-1 בינואר וב-1 ביולי. ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת או לעבור למסלול של ריבית קבועה. מסלול זה כפוף לאפשרות ואופן הפעלתו ביום מתן ההלוואה.

הלוואה בריבית פריים לא צמודה
הלוואה שאינה צמודה למדד ונקבעת על בסיס ריבית פריים. ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת או לעבור למסלול של ריבית קבועה צמודת מדד, לפי מנגנון שנקבע מראש בהסכם ההלוואה.

הלוואת גרייס (גרייס חלקי)

פירעון ההלוואה מבוצע על ידי תשלום חודשי של ריבית בלבד (לרבות הפרשי הצמדה בגין הריבית במשך תקופת ההלוואה), ודחיית תשלומי הקרן וההצמדה לתום התקופה, כפי שהוגדרה מראש בהסכם ההלוואה (בהתאם למסלול ההלוואה).

הלוואת בולט ("גרייס מלא/בלון/בולט")

התשלומים נדחים על חשבון ההלוואה (קרן, ריבית והצמדה) עד לתום התקופה, כפי שהוגדרה בהסכם ההלוואה, בהתאם למסלול הנבחר.

הלוואת גישור

הלוואה הניתנת במטרה לגשר בין מצבי ביניים כמו הזמן בין רכישת דירה חדשה ועד מכירת הדירה הישנה, מימון פרויקט עד קבלת כספים ממקור מסוים וכו'. ההלוואה ניתנת כהלוואת גישור בנפרד, או בשילוב בתמהיל הלוואה המשלב מסלולים שונים.

הלוואה בריבית קבועה לא צמודה

הלוואה בריבית קבועה וידועה מראש, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לריבית הפריים. ההחזר החודשי קבוע ויציב לאורך תקופת ההחזר, כפי שנקבע מראש.

הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד

הלוואה בריבית קבועה וידועה מראש הנקבעת בהסכם ההלוואה. הריבית צמודה למדד המחירים לצרכן.

_______________________________________________

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל יועצי המשכנתאות בסניפים
מיטב הכתבות והבלוגים של סלונה: בסלולרי שלך | במייל שלך

בחזרה למעלה